Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Obruten digital samhällsbyggnadsprocess (ODS)

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess till 2025. Information och data ska kunna flöda genom hela systemet och i våra processer, från markanvisning till förvaltningsstadiet.

ODS symbol tre delprojekt

Organisation och arbetssätt

Alla jobbar digitalt och har den kunskap som krävs för att göra det. Ett transparent och modigt ledarskap skapar förutsättningar för digitala arbetssätt.

Information och automatisering

Med hjälp av ordning och reda på data och information skapas förutsättningar för obrutna digitala informationsflöden, automatisering, datadrivna beslut och artificiell intelligens.

Teknisk plattform och digital service

All service erbjuds via digitala tjänster. En flexibel teknisk plattform kopplar samman olika system för att möjliggöra att service, dialog och information tillgängliggörs för medborgare.

Vi vill kunna dra nytta av de möjligheter och fördelar digitaliseringsutvecklingen erbjuder både genom att nyttja teknologiska framsteg och genom att skapa mer strömlinjeformade arbetssätt. På så sätt kan vi erbjuda kommunens medborgare högre kvalitet och större utbud av moderna digitala tjänster, och framför allt, bättre valuta för skattepengarna med en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Programmet obruten digital samhällsbyggnadsprocess (ODS) består av tre parallella projekt.

Organisation och delprojekt ODS

Organisation och delprojekt ODS

Programmets effektmål

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänster ger medborgare, allmänhet, företag och andra verksamheter möjlighet att enkelt och säkert ta del av kvalitetssäkrad information och data. Tjänsterna gör det också möjligt att enkelt lämna information och uppgifter.

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen är väl rustad för att hantera kriser med tillgång till kvalitetssäkrad information. Genom god ordning och reda samt säker hantering av data kan informationssäkerhetsincidenter förebyggas.

  • Medarbetare får mer tid till kvalitativt arbete och kan ge bättre service till medborgare, allmänhet och företag genom effektivare arbetssätt.

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen skapar förutsättningar för ett ökat byggande och fler företagsetableringar.

  • Medborgare, i olika åldrar och med olika bakgrund, engagerar sig i samhällsplaneringen. Genom målgruppsanpassad kommunikation skapar samhällsbyggnadsförvaltningen förutsättningar för att enkelt förstå, och tycka till om förslag på stadsutveckling.

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen är redo för kommande lagar och regler och uppfyller nya lagkrav inom digitalisering.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på ods@botkyrka.se

Programgrupp

Angela Jarlenfors
Programledare

Linus Ingulfson och Susanna Olsson
Projektledare organisation och arbetssätt

Lisa Samuelsson
Projektledare information och automatisering

Carolina Röhrl
Projektledare teknisk plattform och digital service

Vad är ODS?

Hur tänker vi i kommunen och vad säger folk på stan?

Vill du bli vår digitala respartner?

Senast uppdaterad: