Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Upphandling av flexibel teknisk plattform

För att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess behöver vi ett riktigt bra systemstöd. Vi ser framför oss en digital plattform som är modulär och skalbar med öppna gränssnitt; systemstöd som kan utvecklas med oss.

Vi behöver en plattform som innehåller de systemstöd som behövs för en digital och obruten samhällsbyggnadsprocess. Plattformen ska ge förutsättningar för att utveckla digitala tjänster och kommunikation med medborgare och företagare. Dessa målgrupper ska också kunna dra nytta av plattformens effektivare handläggningsstöd exempelvis i form av kortare handläggningstider genom succesiv förbättring och automatisering i verksamhetsprocesser.

Vad är det vi tänker oss?

Vi tänker oss att vår plattform ska kunna knyta samman information som finns i olika system så att vi får ett obrutet informationsflöde. Vi vill kunna återanvända data och undvika dubbellagring och möjliggöra mer automatisering.

Vi vill kunna koppla på anpassade appar, system och tjänster i plattformen, komponenter som blir ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet i våra verksamheter.

Våra medarbetare ska möta ett gemensamt användargränssnitt, en användarportal där man kommer åt de olika funktionerna. När man rör sig i portalen ska man lätt kunna orientera sig och se i vilken del av samhällsbyggnadsprocessen man är.

Plattformen ska också rymma kanaler som anpassas efter användarkategori och arbetsuppgifter, till exempel e-tjänster för medborgare och företagare, mobila lösningar för fältarbete, integrationer till myndighetsfunktioner etc.

Alla delar i plattformen ska förstås uppfylla högt ställda säkerhetskrav.

En flödeskarta över den digitala plattform.

Senast uppdaterad:

Vill du veta mer om upphandlingen?

Vi ska upphandla en flexibel teknisk plattform och en strategisk partner.

Projektledare för upphandlingen är Carolina Röhrl. Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta projektet via ods@botkyrka.se.

Bakgrund och målbild Pdf, 1.4 MB.

Carolina berättar om projektet Teknisk plattform & digital service

Senast uppdaterad: