Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Information och automatisering

En illustration av en robot på en tv-skärm.

Med hjälp av ordning och reda på data och information skapas förutsättningar för obrutna digitala informationsflöden i samhällsbyggnadsprocessen. Det möjliggör också automatisering, datadrivna beslut och artificiell intelligens.

Projektet ska utveckla informationshanteringen inom samhällsbyggnadsprocessen för att möjliggöra och skapa bra förutsättningar för:

  • obrutna informationsflöden inom och mellan processer
  • automatisering, robotisering och användning av artificiell intelligens
  • ökad informationssäkerhet
  • förbättrad tillgänglighet till information både internt och externt
  • öppna data
  • lösningar för ”smarta städer och samhällen” inklusive digitala tvillingar av städer med 3D-stadsmodeller, sakernas internet/sensordata (IoT) och datadrivna beslut.

Informationshantering

Informationen lagras strukturerat i ett beständigt format, med öppna gränssnitt enligt standarder och regler för informationssäkerhet. Informationen är av rätt kvalitet och det finns en fungerande informationsförvaltning.

Informationskartläggning

En viktig aktivitet är informationskartläggning för hela samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett stort behov inom programmet är att identifiera informationsflöden inom och mellan processer. Detta för att identifiera vad som borde digitaliseras och automatiseras för att nå målet, en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Att ha koll på informationsägare, kvalitet och informationssäkerhetsnivåer är också delar som underlättas med en informationskartläggning. Informationskartläggningen görs med hjälp av redan genomförd processkartläggning.

Automatisering och artificiell intelligens (AI)

Information används och lagras direkt via ett gemensamt informationslager. Ingen onödig handpåläggning behövs för lagring av information. Information flödar automatiskt genom processer. Automatiserade tjänster ger information om status i alla mina ärenden. Informationen i plattformen kan användas för AI:s maskininlärning i syfte att förbättra befintliga tjänster eller skapa nya.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Lisa Samuelsson

ods@botkyrka.se

Senast uppdaterad: