Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Organisation och arbetssätt

Projekt organisation och arbetssätt

Alla jobbar digitalt och har den kunskap som krävs för att göra det. Ett transparent och modigt ledarskap skapar förutsättningar för digitala arbetssätt.

Organisationen vill och har förmågan att jobba digitalt

Det finns ett genuint engagemang och deltagande från alla medarbetare i utveckling av verksamheten. Det finns resurser och kompetens för utveckling och förvaltning av processer, information och teknisk plattform.

Arbetssätt

All handläggning sker digitalt. Det finns dokumenterade och fungerande processer och en struktur som stödjer det digitala arbetssättet. Organisationen jobbar systematiskt med uppföljning och ständiga förbättringar och har modet att prova nya arbetssätt. Det finns ett kundperspektiv i allt vi gör. ​

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Camilla Bergius

ods@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: