Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Teknisk plattform och digital service

Projekt teknisk plattform och digital service

All service erbjuds via digitala tjänster. En flexibel teknisk plattform kopplar samman olika system för att möjliggöra att service, dialog och information tillgängliggörs för medborgare.

Service, verktyg för dialog och tillgängliggörande av information

All service erbjuds via digitala tjänster och utgår från kundens perspektiv. Dialog förs digitalt som ett komplement till personliga möten. Informationen är tillgänglig och användbar för alla men alltid behörighetsstyrd utifrån gjorda informationssäkerhetskrav.

Flexibel teknisk plattform

Plattformen är modulärt uppbyggd och skalbar. Modulerna fungerar som ”byggklossar”, levereras som tjänster och är enkla att stegvis vidareutveckla, återanvända och koppla ihop med öppna gränssnitt. Det finns en fungerande förvaltningsorganisation och förvaltning av plattformen.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Carolina Röhrl

ods@botkyrka.se

Carolina berättar om projektet Teknisk plattform & digital service

Intresserad av upphandlingen för flexibel teknisk plattform?

Vi upphandlar nu en flexibel teknisk plattform. 

Läs mer om upphandlingen här

Senast uppdaterad: