Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hur vill du att Botkyrka ser ut i framtiden?

Nu påbörjar vi arbetet med en ny översiktsplan för kommunen.

Tillsammans med dig vill vi bygga för en hållbar framtid. Hur ser du på Botkyrkas utveckling? Var behöver det byggas nytt och var ska vi bevara natur och bebyggelse?

Om du har tankar och synpunkter på hur kommunen kan utvecklas i framtiden vill vi höra från dig!

Delta i samtal

För att alla medborgare i kommunen ska få chansen att påverka den nya översiktsplanen kommer vi att bjuda in till samtal. Under samtalet vill vi ha dina synpunkter och diskutera vad som är viktigt för just dig i framtiden. Hur skulle du vilja att Botkyrka ser ut om 20 år? 

Tid och plats för samtal kommer inom kort.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I översiktsplanen visas hur den fysiska miljön i hela Botkyrka ska utvecklas på lång sikt. Den utgår man sedan ifrån när kommunen gör mer detaljerade planer och tar ställning till bygglov.

I översiktsplanen ger kommunen riktlinjer för hur mark och vatten ska användas för att skapa en lämplig och hållbar utveckling. Planen visar också hur kommunen vill använda, utveckla och bevara den redan bebyggda miljön.

Vad översiktsplanen måste innehålla och hur planeringen ska gå till är reglerat i plan- och bygglagen och miljöbalken. Det tar lång tid att ta fram en ny översiktsplan eftersom det är så många frågor att ta ställning till.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Jessica Nilsson
Projektledare
Samhällsplanering
jessica.nilsson1@botkyrka.se

Fredrik Holmgren
Biträdande projektledare
Samhällsplanering
fredrik.holmgren@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: