Öppna mobilmenyn

Parkering

Bilar på en parkering.

Infartsparkering i Tullinge.

Kommunen har infartsparkeringar och många andra parkeringsplatser. Här hittar du vad som gäller när du parkerar.

Det finns cirka 750 platser på infartsparkeringarna i Tumba och Tullinge. Botkyrka kommun följer de riktlinjer som Trafikförvaltningen vid Region Stockholm anger. Behovet av infartsparkeringar är stort och det är kommunen medveten om. Detta är dock ett behov som hela Stockholms län upplever.

I dagsläget är det brist på lämplig mark att bygga infartsparkeringar på. På sikt kan parkeringsautomater med incheckningssystem bli aktuellt där bara pendlare med SL Access-kort kan parkera på infartsparkeringarna. En sådan lösning bidrar till att sålla bort icke-pendlare och därmed göra infartsparkeringarna mer tillgängliga för pendlare – detta följer Trafikförvaltningens riktlinjer. En satsning på ökad turtäthet på busslinjerna till/från tågstationerna samt utökat antal cykelparkeringar kommer att bidra till mindre behov på infartsparkeringar som berör bilar.

Om du har svårt att förflytta dig på egen hand kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

På vår webbkarta finns våra parkeringar utmärkta. Vi skiljer på infartsparkeringar och på andra parkeringar. Om du klickar på ikonen för parkeringen kan du läsa vad som gäller för parkeringen som till exempel hur länge du får parkera och hur många platser som finns.

 

Parkeringsövervakning

Det är QSG Bevakning AB som är kommunens upphandlade parkeringsbolag och sköter parkeringsövervakningen av kommunala gator samt kommunal tomtmark.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller felparkerade bilar på kommunens vägar eller mark kan du kontakta QSG Bevakning AB på telefon 0738 607 287 eller e-post botkyrka@qsg.se

Det finns också mer information på företagets webbplats.

Avgifter och parkeringsskiva

Parkeringar på kommunal mark i Botkyrka kommun är avgiftsfria. Parkeringar på privat mark kan ha andra regler.

Du ska använda en parkeringsskiva när du parkerar på de tidsbegränsade parkeringsplatserna där "P-skiva" finns som tilläggstavla under P-skylten.

Parkeringsskivan är gratis och kan hämtas i kommunens centrumbutiker, kommunalhuset eller på medborgarkontoren.

Parkeringsskivan ska synas genom vindrutan. Ställ in närmaste hel- eller halvtimme när du parkerar. Du får inte ändra tiden under pågående parkering.

Tiderna när parkeringsskiva ska användas och hur länge du får parkera står på skyltarna vid parkeringarna.

Om du har ett ärende till kommunalhuset kan du parkera där, men du måste anmäla att du har parkerat där i receptionen i kommunalhuset.

Områdesförbud

Områdesförbud innebär att parkeringsförbud gäller för ett helt område om inte annan skyltning medger parkering inom området. Områdesförbud finns i olika delar av kommunen. Observera att vid områdesförbud sitter förbudsskylten i början på gatan. Parkering är då endast tillåten där det framgår av skyltningen P och eventuella tilläggstavlor.

På denna karta hittar du vilka områden det gäller:


Parkeringsförbud vintertid

På några gator råder parkeringsförbud en dag i veckan 1 november–1 maj.

Gator med parkeringsförbud 1/11–1/5

Gata

Veckodag

Tid på dygnet

Kottestigen

Tisdagar

Hela dygnet

Olovsvägen

Tisdagar

7–17

Tunavägen

Tisdagar

7–17

Rudbecksvägen

Tisdagar

Hela dygnet

Sveavägen

Alla dagar

Hela dygnet

Vreta Backe

Tisdagar

Hela dygnet

Måntorpsvägen

Måndagar

7–17

Päronvägen

Torsdagar

Hela dygnet

Långsvängen

Tisdagar

Hela dygnet

Nackdalavägen

Tisdagar

Hela dygnet

Eklundshovsvägen

Måndagar

Hela dygnet

Römossevägen

Måndagar

7–12

Ängsvägen

Tisdagar

7–17

Lagmansbacken

Onsdagar

7–17


Överklagan

För att överklaga en parkeringsbot finns instruktioner på parkeringsboten. Det finns två olika typer av parkeringsböter.

På allmän plats

På allmän platsmark utfärdas parkeringsanmärkning av QSG Bevakning AB på uppdrag av Botkyrka kommun, och vill du överklaga den ska du göra detta till polisen.

Din överklagan till polismyndigheten skickar du till:

Polismyndigheten i Stockholms län
Operativa avdelningen
Trafikenheten
106 75 Stockholm

På tomtmark

På tomtmark, privat såväl som kommunal, utfärdas kontrollavgift. Överklagan av en kontrollavgift görs till det parkeringsbolag som bevakar parkeringsplatsen.

Senast uppdaterad: 30 september 2020