Öppna mobilmenyn

Parkering

Kommunen har infartsparkeringar och många andra parkeringsplatser. Här hittar du vad som gäller när du parkerar.

Bilar på en parkering.

Infartsparkering i Tullinge.

Om parkeringsplatser i Botkyrka

Det finns cirka 750 platser på infartsparkeringarna i Tumba och Tullinge. Botkyrka kommun följer de riktlinjer som Trafikförvaltningen vid Region Stockholm anger. Behovet av infartsparkeringar är stort och det är kommunen medveten om. Detta är dock ett behov som hela Stockholms län upplever.

I dagsläget är det brist på lämplig mark att bygga infartsparkeringar på. På sikt kan parkeringsautomater med incheckningssystem bli aktuellt där bara pendlare med SL Access-kort kan parkera på infartsparkeringarna. En sådan lösning bidrar till att sålla bort icke-pendlare och därmed göra infartsparkeringarna mer tillgängliga för pendlare – detta följer Trafikförvaltningens riktlinjer. En satsning på ökad turtäthet på busslinjerna till/från tågstationerna samt utökat antal cykelparkeringar kommer att bidra till mindre behov på infartsparkeringar som berör bilar.

Om du har svårt att förflytta dig på egen hand kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

På vår webbkarta finns våra parkeringar utmärkta. Vi skiljer på infartsparkeringar och på andra parkeringar. Om du klickar på ikonen för parkeringen kan du läsa vad som gäller för parkeringen som till exempel hur länge du får parkera och hur många platser som finns.

På allmän gata får du parkera max 24 timmar.

Parkeringsövervakning

Det är QSG Bevakning AB som är kommunens upphandlade parkeringsbolag och sköter parkeringsövervakningen av kommunala gator samt kommunal tomtmark.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller felparkerade bilar på kommunens vägar eller mark kan du kontakta QSG Bevakning AB på telefon 0738 607 287 eller e-post botkyrka@qsg.se

Det finns också mer information på företagets webbplats.

Avgifter och parkeringsskiva

Parkeringar på kommunal mark i Botkyrka kommun är avgiftsfria. Parkeringar på privat mark kan ha andra regler.

Du ska använda en parkeringsskiva när du parkerar på de tidsbegränsade parkeringsplatserna där "P-skiva" finns som tilläggstavla under P-skylten.

Parkeringsskivan är gratis och kan hämtas i kommunens centrumbutiker, kommunalhuset eller på medborgarkontoren.

Parkeringsskivan ska synas genom vindrutan. Ställ in närmaste hel- eller halvtimme när du parkerar. Du får inte ändra tiden under pågående parkering.

Tiderna när parkeringsskiva ska användas och hur länge du får parkera står på skyltarna vid parkeringarna.

Om du har ett ärende till kommunalhuset kan du parkera där, men du måste anmäla att du har parkerat där i receptionen i kommunalhuset.

Områdesförbud

Områdesförbud innebär att parkeringsförbud gäller för ett helt område om inte annan skyltning medger parkering inom området. Områdesförbud finns i olika delar av kommunen. Observera att vid områdesförbud sitter förbudsskylten i början på gatan. Parkering är då endast tillåten där det framgår av skyltningen P och eventuella tilläggstavlor.

Finns ingen skyltning om områdesförbud, eller annat förbud så gäller normalt 24 timmar.

På denna karta hittar du vilka områden det gäller:

Parkeringsförbud vintertid

På några gator råder parkeringsförbud en dag i veckan 1 november–1 maj.


Gator med parkeringförbud 1/11–1/5

Gata

Dag

Tid

Lokal trafikföreskrift

Lagmansbacken

Onsdagar

7-17

Ja

Tingsvägen

Tisdagar

7-17

Ja

Eklundshovsvägen

Måndagar

7-17

Ja

Flygarvägen

Måndagar

7-17

Ja

Tant Gredelin

Måndagar

7-17

Ja

Römossevägen

Måndagar

7-12

Ja

Måntorpsvägen

Måndagar

7-17

Ja

Päronvägen

Torsdagar

Hela dygnet

Ja

Sveavägen

Alla dagar

Hela dygnet

Nej

Olovsvägen

Tisdagar

7-17

Ja

Kottestigen

Tisdagar

Hela dygnet

Ja

Långsvängen

Tisdagar

Hela dygnet

Ja

Nackdalavägen

Tisdagar

Hela dygnet

Ja

Rudbecksvägen

Tisdagar

Hela dygnet

Ja

Vreta Backe

Tisdagar

Hela dygnet

Ja

Vårbäcksvägen

Alla dagar

Hela dygnet

Nej

Tunavägen

Tisdagar

7-17

Ja

Ängsvägen

Tisdagar

7-17

Ja


Överklagan

Har du invändningar mot din kontrollavgift kan du skriftligen överklaga densamma. Överklagan skall göras inom tre arbetsdagar, utskrifts­datum ej medräknad.

Följande uppgifter skall anges för att överklagan skall vara giltig:

 • Ärendenummer.
 • Namn och adress till den som överklagar.
 • Grund för överklagan (motivering).
 • Handlingar som styrker grund för överklagan.

Följande är exempel på giltiga skäl för överklagan:

 • Fel på skyltningen (om möjligt bifoga foto).
 • Fordonet var stulet vid tidpunkten (kopia på polisanmälan skall bifogas).

Följande utgör inte skäl för överklagande:

 • P-tillståndet är inte synligt.
 • Parkeringsskivan har åkt ner på golvet.
 • Felinställd parkeringsskiva.

Överklagan skickas till:
QSG Bevakning AB
Nygatan 35a
311 31 Falkenberg

Telenfornummer 0774-40 30 30

Inbetalning av kontrollavgiften ska ske till Arvato Finance AB, Plusgiro 493 930 4 - 4

På allmän plats

På allmän platsmark utfärdas parkeringsanmärkning av QSG Bevakning AB på uppdrag av Botkyrka kommun, och vill du överklaga den ska du göra detta till polisen.

Din överklagan till polismyndigheten skickar du till:

Polismyndigheten i Stockholms län
Operativa avdelningen
Trafikenheten
106 75 Stockholm

På tomtmark

På tomtmark, privat såväl som kommunal, utfärdas kontrollavgift. Överklagan av en kontrollavgift görs till det parkeringsbolag som bevakar parkeringsplatsen.

Parkering med fordon över 3,5 ton

 • Inom Botkyrka kommun får lastbilar och bussar som väger äver 3,5 ton inte parkeras mellan 18.00 och 06.00. Förbudet gäller alla veckodagar.

 • Förbudet gäller inte inom vissa utmärkta parkeringsplatser för dessa fordon samt inom Eriksbergs industriområde.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan