Öppna mobilmenyn

Snöröjning och underhåll

 • Snöröjning och halkbekämpning

  Vi plogar, saltar och sandar våra gator, gång och cykelvägar, bussterminaler och andra allmänna platser för att göra dem mer framkomliga.

 • Felanmälan gator och trafik

  För att vi ska kunna åka på våra vägar måste de skötas och underhållas. Du kan göra en felanmälan eller ge synpunkter om något inte fungerar som det ska.

 • Trafiksignaler

  I Botkyrka finns trafiksignaler på både statliga och kommunala vägar. Om du vill anmäla ett fel på en trafiksignal ska du göra det till den som sköter just den vägen.

 • Belysning

  God belysning är viktigt för trafiksäkerhet, framkomlighet och för att våra gator och parker ska vara mer överblickbara.