Öppna mobilmenyn

Stöd, omsorg och familj

 • Pengar och ekonomi

  Du kan få hjälp att planera din ekonomi. Du kan också söka ekonomiskt bidrag.

 • Äldreomsorg

  Om boenden, hemtjänst, färdtjänst, ledsagning och aktiviteter för äldre.

 • Stöd för barn och unga

  Ungdomsmottagning, miniMaria, beroende och missbruk, samtalskontakt, våld och övergrepp

 • Familj

  Vigsel, familjerådgivning, adoption, faderskap, begravning

 • Stöd för vuxna

  Hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa, våld och brott

 • Så kan du hjälpa andra

  Jourhem, kontaktperson för barn eller vuxa, familjehem, stödperson

 • Funktionsnedsättning

  Personlig assistans, LSS, fritid och aktiviteter, parkeringstillstånd, färdtjänst

 • Stöd för anhöriga

  Det finns olika former av stöd för barn, unga och vuxna som är anhöriga.

 • Så jobbar socialtjänsten

  Vi kan stötta dig om du behöver det. Det kan handla om att du mår dåligt, har problem hemma eller något annat.

Brukarundersökning socialtjänsten

Vi vill bli bättre och behöver därför veta vad du tycker. Från 14 september till 6 november har du möjlighet att svara på några frågor om vad du tycker om det stöd du får.

Nu får medborgare i Botkyrka ökad valmöjlighet inom hemtjänsten. I september kan du som har rätt till hemtjänst välja mellan fem utförare.

Stöd med skola eller sysselsättning

Om du tycker det är jobbigt att gå i skolan och stannar hemma istället, kan du få hjälp. Du har rätt att må bra och få den hjälp du behöver för att klara av skolan.