Öppna mobilmenyn

Stöd, omsorg och familj

 • Pengar och ekonomi

  Du kan få hjälp att planera din ekonomi. Du kan också söka ekonomiskt bidrag.

 • Äldreomsorg

  Om boenden, hemtjänst, färdtjänst, ledsagning och aktiviteter för äldre.

 • Stöd för barn och unga

  Ungdomsmottagning, miniMaria, beroende och missbruk, samtalskontakt, våld och övergrepp

 • Familj

  Vigsel, familjerådgivning, familjecentraler, adoption, faderskap, begravning, ABC, föräldraträffar, stöd för föräldrar

 • Stöd för vuxna

  Hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa, våld och brott

 • Så kan du hjälpa andra

  Jourhem, kontaktperson för barn eller vuxa, familjehem, stödperson

 • Funktionsnedsättning

  Personlig assistans, LSS, fritid och aktiviteter, parkeringstillstånd, färdtjänst

 • Stöd för anhöriga

  Det finns olika former av stöd för barn, unga och vuxna som är anhöriga.

 • Så jobbar socialtjänsten

  Här hittar du information om hur vi arbetar, vilka rättigheter du har och kontaktuppgifter till oss.

 • Kommunal hälso- och sjukvård

  Rehabenheten, sjuksköterskeenheten, om patientnämnden

Plånbok

Budget och skuldrådgivning

Du är välkommen att kontakta oss för budget- och skuldrådgivning. Det är gratis och vi har tystnadsplikt.

mamma som pratar med sin dotter

Familje- och föräldrastöd

Vi som arbetar med familje- och föräldrastöd kan ge dig råd och stöd i din föräldraroll. Välkommen att kontakta oss.

Ung kille som sitter utomhus. Ser bekymrad ut.

Stöd med skola eller sysselsättning

Om du tycker det är jobbigt att gå i skolan och stannar hemma istället, kan du få hjälp. Du har rätt att må bra och få den hjälp du behöver för att klara av skolan.