Öppna mobilmenyn

Stöd, omsorg och familj

 • Pengar och ekonomi

  Du kan få hjälp att planera din ekonomi. Du kan också söka ekonomiskt bidrag.

 • Äldreomsorg

  Om boenden, hemtjänst, färdtjänst, ledsagning och aktiviteter för äldre.

 • Stöd för barn och unga

  Ungdomsmottagning, miniMaria, beroende och missbruk, samtalskontakt, våld och övergrepp

 • Familj

  Vigsel, familjerådgivning, familjecentraler, adoption, faderskap, begravning, ABC, föräldraträffar, stöd för föräldrar

 • Stöd för vuxna

  Hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa, våld och brott

 • Så kan du hjälpa andra

  Jourhem, kontaktperson för barn eller vuxa, familjehem, stödperson

 • Funktionsnedsättning

  Personlig assistans, LSS, fritid och aktiviteter, parkeringstillstånd, färdtjänst

 • Stöd för anhöriga

  Det finns olika former av stöd för barn, unga och vuxna som är anhöriga.

 • Så jobbar socialtjänsten

  Här hittar du information om hur vi arbetar, vilka rättigheter du har och kontaktuppgifter till oss.

 • Kommunal hälso- och sjukvård

  Rehabenheten, sjuksköterskeenheten, om patientnämnden

Plånbok

Budget och skuldrådgivning

Du är välkommen att kontakta oss för budget- och skuldrådgivning. Det är gratis och vi har tystnadsplikt.

mamma som pratar med sin dotter

Träffar för föräldrar och andra viktiga vuxna

Föreläsningar och föräldrastödsprogram för alla Botkyrkas medborgare som har barn. Du behöver inte ha några svårigheter för att delta.

Ung kille som sitter utomhus. Ser bekymrad ut.

Stöd med skola eller sysselsättning

Om du tycker det är jobbigt att gå i skolan och stannar hemma istället, kan du få hjälp. Du har rätt att må bra och få den hjälp du behöver för att klara av skolan.