Öppna mobilmenyn

Äldreomsorg

Här hittar du allt om boenden, hemtjänst, färdtjänst, ledsagning och aktiviteter för äldre.

Boende för äldre

 • Om boende för äldre

  Beroende på vilket stöd du behöver finns det olika slags boenden, till exempel vård- och omsorgsboende eller korttidsboende. Det finns också boenden med finsk inriktning.

 • Boenden för äldre i Botkyrka

  Alla boenden i Botkyrka kommun sorterade efter stadsdel.

För dig som bor hemma

 • Hemtjänst

  Hemtjänsten ger omvårdnad och stöd till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

 • Mer stöd för dig som bor hemma

  Bidrag för anpassa bostaden, gratis fixarhjälp, matlåda, stöd efter sjukhusvistelse, trygghetskamera, trygghetslarm

Ansökan och avgifter

Färdtjänst och ledsagning

 • Färdtjänst

  Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel, till exempel buss och tunnelbana, kan få resa med färdtjänst. Du kan också ansöka om riksfärdtjänst.

 • Ledsagning

  Ledsagning är ett stöd för dig som inte kan ta dig till och från fritidsaktiviteter eller behandlingar på egen hand.

Sällskap och aktiviteter

Kontakt via medborgarcenter

Är du osäker på vad du kan ansöka om, eller hur äldreomsorgen kan hjälpa dig?

Ring till oss så hjälper vi dig.

08-530 610 00

Öppettider och besöksadresser hittar du här.

Stöd för dig som är anhörig

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som är sjuk eller har det svårt på olika sätt. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig.