Öppna mobilmenyn

Ansök om äldreomsorg

Du behöver beskriva vilket behov av hjälp du har, och en biståndshandläggare gör sedan en bedömning om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen.

Skicka in en ansökan

Du kan ansöka om:

  • Hemtjänst (gäller även matlåda, ledsagning, avlösning för anhöriga)
  • Trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Boende (vård- och omsorgsboende, servicehus)
  • Korttidsboende (korttidsplats/växelvård)
  • Hemvårdsbidrag

Ansök om hemtjänst via e-tjänst

Ladda ner blankett

Du kan få hjälp att ansöka på telefon 08-530 610 00 eller genom att besöka kommunens medborgarkontor.

Du kan också ha en god man, anhörig eller vän som hjälper dig när du ansöker, men du står alltid själv för din ansökan så länge du inte uttryckt något annat.

Vi kontaktar dig

När du har skickat in din ansökan kontaktar en biståndshandläggare dig per telefon och bokar ett hembesök. Behöver du tolk ordnar handläggaren det till dig. Om du ansöker om enklare stöd, som exempelvis trygghetslarm, kan utredningen ske över telefon.

När du träffar din biståndshandläggare kan du ha någon med dig om du vill. Du har också rätt att ge en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Men det kan ändå bli så att handläggaren behöver träffa dig personligen för att kunna utreda din ansökan.

Möte med din biståndshandläggare

Du får berätta vad du inte längre kan göra själv och vad du behöver ha hjälp med för att få vardagen att fungera.

Handläggaren utreder

Handläggaren utreder om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen. Hen ser då över hur mycket och vilken hjälp du behöver, vad du klarar av att göra själv och vilket stöd du redan har eller kan få av andra (till exempel av anhöriga eller vården inom landstinget).

Beslutet får du med posten

Handläggaren fattar ett beslut om du kan få stöd. Beslutet och utredningen skickas hem till dig. Din handläggare ringer till dig när det skickas ut. Om du fått nej (avslag) på din ansökan får du en förklaring varför i ditt beslut. Om du tycker bedömningen är felaktig kan du överklaga kan du beslutet.

Stödet sätter igång

Om du får ja på din ansökan kontaktar den verksamhet som ska ge dig stödet dig, och du får mer informtion. Det är nu verksamheten som du har kontakt med angående ditt stöd.

Uppföljning

Handläggaren följer upp ditt belut inom ett år. Du kan alltid höra av dig om till handläggaren om dina behov förändras under tiden.

Senast uppdaterad:

Kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare

Telefon: 08-530 610 00

måndagar klockan 9–10, 16.30–17.30.
tisdag–fredag klockan 9–10

Välja utförare av hemtjänst

Du kan välja hemtjänst efter att du fått din ansökan beviljd. Ange ditt val i e-tjänsten eller på den valblankett som du får hemskickad. Om du använder blankett ska du lägga den i det förfrankerade kuvertet och posta.