Öppna mobilmenyn

Så mycket kostar omsorgen

Du som har omsorg genom kommunen betalar en avgift för det stöd du får. Hur mycket du ska betala beror på vad du får hjälp med och hur stor inkomst du har.

Max 2139 kr/månad (maxtaxa)

Principen är att den som har högre inkomst ska betala mer än den som har lägre inkomst. Men ingen behöver betala mer för omsorgen än det avgiftstak, så kallad maxtaxa, som bestäms av socialtjänstlagen.

Maxtaxan ändras varje år. År 2021 behöver du som mest betala 2139 kronor varje månad.

Hemtjänst

Hemtjänsten kostar olika mycket beroende på hur mycket hjälp du får. Högsta avgift är 2 139 kronor (maxtaxa 2021), men den kan bli lägre om du har mindre hjälp eller en låg inkomst.

Om du är borta tillfälligt eller är på sjukhus kan du få avdrag på din hemtjänstavgift. Men då måste du ha meddelat din frånvaro till hemtjänsten senast 24 timmar innan bestämt besök.

Hemtjänst/Avlösning anhörig

Hjälp med avlösning (där hemtjänsten ger omsorg för att avlasta anhöriga) är avgiftsfri upp till 15 timmar per månad. Timmar utöver de avgiftsfria debiteras enligt maxtaxa.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kostar 175 kronor per påbörjad månad. För dig som har hemtjänstinsatser ingår trygghetslarmet i avgiften för hemtjänst.

Matlåda

Matlåda är en insats du kan ansöka om från kommunen. Matlådorna kostar 49 kronor styck. Du betalar en fastställd avgift för leveransen.

Ledsagning

Ledsagning räknas som hemtjänst och räknas in i hemtjänstavgiften.

Undantaget är om du har en grav synskada eller om du är under 65 år och har en funktionsnedsättning. Då betalar du ingenting för ledsagning upp till 15 timmar per månad. Timmar utöver de avgiftsfria debiteras enligt maxtaxa.

Dagverksamhet

1 besök/vecka: 595 kr/månad
2–3 besök/vecka: 1111 kr/månad
4–5 besök/vecka: 1394 kr/månad

Frukost, lunch och eftermiddagskaffe på dagverksamheten kostar 65 kronor per dag. Du får inget avdrag på dagverksamhetsavgiften om du är borta tillfälligt.

Korttidsplats/Växelvård

Omsorgen på korttidsplats/växelvård kostar max 71 kronor per dag. Maten kostar 110 kronor per dag.

Servicehus

Du som bor på servicehus betalar en servicehusavgift för omsorg och gemensamma aktiviteter. Avgiften är högst 2139 kronor per månad (maxtaxa 2021), men kan bli lägre om du har en låg inkomst. Utöver det har du ett eget hyreskontrakt för din lägenhet och betalar hyra som vanligt.

Vård- och omsorgsboende

Du som bor på vård- och omsorgsboende betalar en avgift för omsorgen. Högsta avgift för omsorgen är 2139 kronor, men avgiften kan bli lägre om du har en låg inkomst.

På boendet har också du ett eget hyreskontrakt och betalar hyra som vanligt. Maten på boendet kostar 3294 kronor per månad (det avser alla måltider). Om du är borta från boendet och äter mat hos någon annan kan du få avdrag för lunch och/eller middag. För att du ska få avdrag för del av dag behöver du anmäla frånvaron till boendet 5 dagar i förväg.

Dubbel boendekostnad (vård- och omsorgsboende)

Om du får dubbel boendekostnad när du flyttar in på ett vård- och omsorgsboende kan du ansöka om att få din omsorgsavgift jämkad i upp till tre månader. Jämkning ansöker du om på en särskild blankett som du kan skriva ut från botkyrka.se eller som du får av din avgiftshandläggare.

Observera att du inte får ha några realiserbara tillgångar motsvarande ett prisbasbelopp på 47 600 kronor för att få jämkning.

Så räknar kommunen ut vad du ska betala

När kommunens avgiftshandläggare räknar ut din avgift ser de över hur mycket du har kvar av din inkomst när du betalat din boendekostnad. Du ska då ha kvar ett minimibelopp som ska täcka normala levnadskostnader. Minimibeloppet fastställs av regeringen.

Minimibelopp år 2021

År 2021 är minibeloppet per månad:

5373 kronor om du är över 61 år och bor ensam
5911 kronor om du är under 61 år och bor ensam
4540 kronor om du är make/sambo över 61 år
4994 kronor om du är make/sambo under 61 år

Du får ett beslut skickat till dig där du ser hur mycket du ska betala per månad. Du får en räkning varje månad och betalar i efterskott.

Ansöka om högre minimibelopp (individuellt tillägg)

Om du har varaktigt ökade levnadskostnader (till exempel om du har en sjukdom som gör att du har ökade kostnader för specialmat) kan du ansöka om att få ha kvar ett högre minimibelopp än det som regeringen bestämt. Det kallas för individuellt tillägg. Individuellt tillägg ansöker du om på en särskild blankett som du kan skriva ut från botkyrka.se eller som du kan få av din avgiftshandläggare.

Lämna uppgift om inkomst och boendekostnad

För att din avgift ska beräknas rätt behöver du lämna in uppgifter om inkomst och boendekostnad. Du som har fått beslut om omsorg får automatiskt blanketter som du ska fylla i. Om du inte fått blanketterna kan du ladda ner dem från e-tjänsten.

Blanketter i e-tjänsten

Betala med autogiro

Om du vill kan du betala din äldreomsorgsavgift med autogiro. Då behöver du skicka in dina bankuppgifter och ditt medgivande.

Medgivande om autogiro

Överklaga ett avgiftsbeslut

Om du tycker att din handläggare har fattat fel beslut om din avgift har du rätt att överklaga. Det gör du genom att skicka ett brev till din handläggare på adressen:

Botkyrka kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Myndighet
147 85 Tumba

Om det kommit till nya uppgifter omprövar handläggaren ditt ärende. I annat fall skickar han eller hon det vidare till förvaltningsrätten.

Kontakt

Telefon: 08-530 616 85

E-post: vof.avgifter@botkyrka.se

Annette Carlsson
Anne Juustovaara
Eva Martinsen

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan