Öppna mobilmenyn

För dig som bor hemma

  • Hemtjänst

    Hemtjänsten ger omvårdnad och stöd till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

  • Mer stöd för dig som bor hemma

    Bidrag för anpassa bostaden, gratis fixarhjälp, matlåda, stöd efter sjukhusvistelse, trygghetskamera, trygghetslarm