Öppna mobilmenyn

Hemgångsteam - Stöd efter sjukhusvistelse

Botkyrkas  hemgångstteam hjälper dig som är över 65 år och har behov av extra stöd i hemmet efter att ha varit på sjukhus. Målet är att du ska känna dig trygg och klara dig själv så mycket som möjligt.

Hemgångsteamet är en slags hemtjänst som du får stöd av i upp till tio vardagar efter att du kommit hem. Teamet arbetar under dagtid. Om du har behov av hjälp på kvällar, nätter och helger får du det av den vanliga hemtjänsten.

För att få hjälp av hemgångsteamet

Du ska vara över 65 år, ha behov av hjälp i hemmet och känna stor oro och osäkerhet för att komma hem från sjukhuset. Beslut om hemtjänst med stöd av hemgångsteam tas av biståndshandläggare i samband med vårdplaneringen på sjukhuset inför utskrivning.

När du beviljats hemgångsteam får du en kontaktperson från teamet.

Din kontaktperson:

  • besöker dig på sjukhuset innan du åker hem.
  • möter upp när du kommer hem. Tillsammans går ni igenom det du behöver: till exempel att mat,  mediciner och hjälpmedel finns på plats.
  • ger det stöd du har behov av under de första dagarna. Tillsammans kommer ni fram till de mål du vill uppnå.
  • sköter kontakter med andra som stöder dig. Till exempel vårdcentralens hem-sjukvård. 

Du träffar samma person

Som regel ska du möta samma person från teamet under första tio vardagarna.

Mot slutet av perioden med hemgångsteam bokar kontaktpersonen ett uppföljningsmöte hemma hos dig. Förutom kontaktpersonen närvarar biståndshandläggaren och någon från hemtjänsten. Dina anhöriga kan också vara med, om du vill det. På mötet planeras det stöd du ska få i fortsättningen.

Senast uppdaterad:

Kontakta hemgångsteamet

Annukka Puolitaival
Undersköterska
072 540 25 41
annukka.puolitaival@botkyrka.se

Sandra Wasche
Undersköterska
076 101 71 78
sandra.wasche@botkyrka.se

Lena Rydén
Undersköterska
076 1017132
lena.ryden@botkyrka.se

Senast uppdaterad: