Öppna mobilmenyn

Aros omsorg

Aros omsorg utformar hemtjänsten efter kundens önskemål och synpunkter samt erbjuder anpassad service efter kundens önskemål. Aros präglas av en hög kontinuitet, trygghet och delaktighet.

Korta fakta

Regiform

Privat

Verksam sedan år

2007

Verksamhet i andra kommuner

Aros är godkänd utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad sedan 2007. Aros utför även hemtjänst i Sollentuna kommun sedan 2014. Aros bedriver även personlig assistans.

Verksam tid på dygnet

Ger stöd mellan 07.00 och 23.00. Insatser mellan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns nattverksamhet.

Specialkompetens

Medicin, juridik, statsvetenskap och demensvård.

Språk förutom svenska

Finska, arabiska, syrianska/assyriska, kaldeiska, turkiska och sorani.

Utbildade undersköterskor i procent

60 procent

Mer om Aros omsorg

Mat och måltider

Måltiderna anpassas efter brukarens behov och Aros strävar att tillgodose behoven genom att följa socialstyrelsens föreskrifter. Med hjälp av genomförandeplanen framgår vilka måltidsinsatser som beviljats och hur utförandet ska ske för att kunden ska få bästa möjliga matglädje och omsorg.

Personalens kompetens

Aros har utbildade undersköterskor med lång erfarenhet av hemtjänstarbete. Verksamhetsansvarig har bred medicinsk kunskap och erfarenhet inom vården. Inom ledningen finns jurist, statsvetare, läkare och kvalitetsansvarig som säkerställer att vårdinsatser sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Presentation av utföraren

Aros arbetar med att bemöta individen med respekt, integritet samt skapa meningsfull tillvaro för kunden. Genom att vara lyhörd för kundens önskemål, ge stöd åt anhöriga och stötta medarbetare skapar Aros förutsättningar för god vård och omsorg. Aros värderingar, kompetens och individens självbestämmande framhävs i verksamhetens rutiner, vilket skapar den bästa tillvaron för varje enskild person. Arbetet inom Aros grundar sig därför på ett, gott bemötande, inflytande, kontinuitet och trygghet.

Senast uppdaterad: 07 september 2020

Här väljer du hemtjänst

Ange ditt val i e-tjänsten eller på den valblankett som du får hemskickad. Du som har beviljats hemtjänst kan välja utförare.

Välj via e-tjänsten

Kontakta Aros omsorg

Om Aros omsorg på andra språk

Senast 30 september

Ange ditt val i e-tjänsten eller på den valblankett som du får hemskickad. Om du använder blankett ska du lägga den i det förfrankerade kuvertet och posta.

Senast 15 december

Du får besked via posten om du fått den utförare du har valt.

Januari 2021

Du kan få stöd av den hemtjänst du själv har valt.