Öppna mobilmenyn

Botkyrka kommun

Nöjda medborgare är Botkyrka kommuns viktigaste mål och för den kommunala hemtjänsten är det viktigt att du känner dig trygg och har inflytande över hur hjälpen utformas.

Korta fakta

Regiform

Kommunal

Verksam sedan år

-

Verksamhet i övriga kommuner

-

Verksam tid på dygnet

Ger stöd dygnet runt. Insatser mellan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns nattverksamhet.

Specialkompetens

Kommunen gör stora satsningar på kompetensutveckling.

Språk förutom svenska

Många olika språkgrupper finns representerade hos oss.

Utbildade undersköterskor i procent

87 procent (tillsvidareanställd personal)

Mer om Botkyrka kommun

Mat och måltider

För många är måltiden en viktig stund på dagen. Att ge de äldre vällagad, näringsrik mat av god och hög kvalitet är viktigt men också förmågan att leverera maten på utsatt tid. Det finns flera rätter att välja emellan och maten kan anpassas efter olika behov.

Personalens kompetens

Vi tar ansvar och håller det vi lovar. Du får hjälp utifrån dina behov och vi tar stor hänsyn till dina önskemål. Större delen av våra medarbetare är engagerade undersköterskor med lång erfarenhet inom äldreomsorg. Det görs stora satsningar på kompetensutveckling, hälsa och trivsel på arbetsplatsen.

Presentation av utföraren

Vårt viktigast mål är att du är trygg med hemtjänsten och att du har inflytande och är delaktig i alla beslut som rör planeringen av din omsorg. Hos oss får du en personlig kontaktman som har ett extra ansvar för att du ska få det stöd du behöver utifrån ditt beslut från handläggaren. Vid första hembesöket går ni tillsammans igenom ditt beslut och lägger upp en genomförandeplan. I planen kan du påverka hur stödet ges och beskriva vad som är viktigt för dig. Planen styr sedan hur hemtjänsten arbetar.

Senast uppdaterad: 07 september 2020

Här väljer du hemtjänst

Ange ditt val i e-tjänsten eller på den valblankett som du får hemskickad. Du som har beviljats hemtjänst kan välja utförare.

Välj via e-tjänsten

Kontakta Botkyrka kommun

Om Botkyrka kommun på andra språk

Senast 30 september

Ange ditt val i e-tjänsten eller på den valblankett som du får hemskickad. Om du använder blankett ska du lägga den i det förfrankerade kuvertet och posta.

Senast 15 december

Du får besked via posten om du fått den utförare du har valt.

Januari 2021

Du kan få stöd av den hemtjänst du själv har valt.