Öppna mobilmenyn

Familj

 • Boka vigsel

  Boka vigsel hos länsstyrelsen.

 • Familjerådgivning

  Har ni som par eller familj problem i er relation? Då kan du vända dig till familjerådgivningen för stöd.

 • ABC - Alla barn i centrum

  Vill du främja ditt barns utveckling och hälsa? Har du barn i åldern 3-12 år och vill träffa andra föräldrar?

 • Familje- och föräldrastöd

  Hos oss kan du få telefonrådgivning, individuella råd eller stöd, familjesamtal och möten med släkt eller andra personer som är betydelsefulla för din familj.

 • Träffar för föräldrar och barn

  Vi erbjuder generella föreläsningar och föräldrastödsprogram för alla Botkyrkas medborgare som har barn, det vill säga både föräldrar och närstående.

 • Att möta barn i svåra situationer

  Att skapa ett lugn och en stabil hemmamiljö är viktigt när du möter barn som kan ha upplevt svåra saker. Här finns råd och stöd för dig som är vuxen.

 • Bekräfta faderskap och föräldraskap

  Faderskap och föräldraskap fastställs av familjerättens socialsekreterare.

 • Vårdnad, boende och umgänge

  Vi kan ge stöd till föräldrar som efter en separation har svårt att enas i frågor som rör barnen.

 • Adoption

  När du vill ansöka om att adoptera ett barn och är bosatt i Botkyrka kommun vänder du dig till familjerätten.

 • Dödsfall och begravning

  Du kan få hjälp med borgerlig begravning i Botkyrka. Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige, även den som tillhör någon kyrka eller trossamfund.

 • Notarius publicus

  Notarius publicus är en jurist som bland annat kan hjälpa till med olika former av intyg och att bestyrka namnunderskrifter.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för barn till och med 6 år och för dig som är förälder.

Öppna förskolor

Våld i nära relationer

Du som utsätts för våld har rätt till hjälp. Du kan vara anonym och hjälpen är gratis.

Läs mer om våld i nära relationer

Stöd för dig som är anhörig

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som är sjuk eller har det svårt på olika sätt. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig.