Öppna mobilmenyn

Bekräfta faderskap och föräldraskap

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt. Faderskap och föräldraskap fastställs av familjerättens socialsekreterare.

Syftet med utredningen är att fastställa vem som är pappa eller förälder till barnet. Det är först när faderskapet/föräldraskapet är fastställt som barnet i juridiskt avseende har en pappa/förälder.

För barn födda fram till 31 december 2020

När du fått barn informerar Skatteverket den kommun där barnets mamma är folkbokförd. Familjerätten i folkbokföringskommunen inleder en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. Barnets mamma får en kallelse från familjerätten.

Sammanboende föräldrar lämnar in uppgifter till utredningen och bokar tid via vår e-tjänst. Kopia på ID handlingar kan bifogas i e-tjänsten.

Bekräftelse av faderskap/föräldraskap

I samband med fastställandet av faderskapet/föräldraskapet har ni möjlighet att anmäla gemensam vårdnad för ert barn.

För de föräldrar som så önskar finns möjlighet att påbörja fastställande av faderskap/föräldraskap innan barnet föds. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse.

För barn födda från 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 öppnas möjlighet att bekräfta faderskap eller föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverket. Det innebär att många ogifta, nyblivna föräldrar slipper boka tid hos kommunens familjerättsenhet och kan i stället sköta detta via dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. För faderskap/föräldraskap som inte är bekräftade under de första 14 dagarna efter barnet födelse får den som fött barnet en kallelse till familjerätten.

skatteverket.se hittar du från 1 januari den e-tjänst där du kan bekräfta faderskap/föräldraskap. E-tjänsten på Skatteverket kan inte användas om du som fött barnet är under 18 år.

Föräldrar som inte bor tillsammans

Föräldrar som inte är bor tillsammans behöver kontakta familjerätten på 076-115 01 27 för att boka tid för fastställande av föräldraskap.

Assisterad befruktning

Har du blivit gravid genom assisterad befruktning i Sverige eller utomlands ska du bifoga dokument som styrker den assisterade befruktningen.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan