Öppna mobilmenyn

Bekräfta faderskap och föräldraskap

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt. Faderskap och föräldraskap fastställs av familjerättens socialsekreterare.

När du fått barn skickar Skatteverket ett meddelande om ett nyfött barn till den kommun där barnets mamma är folkbokförd. Familjerätten inleder en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. Inom ett par veckor kontaktar vi mamman för att boka en besökstid.

Syftet med utredningen är att utreda vem som är pappa eller förälder till barnet. När det gäller föräldrar som lever i samboförhållande är utredningen ofta enkel. Det är först när handlingen är undertecknad och godkänd som barnets juridiska rättigheter som arvsrätt efter båda föräldrarna träder i kraft. Barnet har även rätt att bära den andra förälderns efternamn. Är ni som föräldrar sammaboende kan ni boka tid för att bekräfta faderskapet/föräldraskapet.

Boka tid

Om ni som föräldrar inte är sammanboende behöver ni kontakta famljerätten för att boka tid.

Det finns mot slutet av graviditeten möjlighet att förbereda fastställandet genom att skriva under faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelsen. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse.

I samband med fastställandet av faderskapet eller föräldraskapet har ni möjlighet att anmäla gemensam vårdnad.

Assisterad befruktning

Har du blivit gravid genom assisterad befruktning i Sverige eller utomlands ska du ta med dokument som styrker den assisterade befruktningen när du kommer till familjerätten.

Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakt

Ring oss på 08-530 617 01