Öppna mobilmenyn

Bekräfta faderskap och föräldraskap

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt. Faderskap och föräldraskap fastställs av familjerättens socialsekreterare.

När du fått barn informerar Skatteverket den kommun där barnets mamma är folkbokförd. Familjerätten i folkbokföringskommunen inleder en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. Barnets mamma får ett informationsbrev från familjerätten med information om hur utredningen går till.

Syftet med utredningen är att fastställa vem som är pappa eller förälder till barnet. Det är först när faderskapet/föräldraskapet är fastställt som barnet i juridiskt avseende har en pappa/förälder.

Samboende föräldrar får under Covid -19 pandemin handlingarna för fastställande av faderskap/föräldraskap hemskickade. Ni lämnar de uppgifter som behövs genom att logga in via länken nedan.

För de föräldrar som så önskar finns möjlighet att påbörja fastställande av faderskap/föräldraskap innan barnet föds. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse.

Bekräftelse av faderskap/föräldraskap

Kopia på ID handlingar bifogas i e-tjänsten eller skickas med de undertecknade faderskaps/föräldraskapshandlingarna tillbaka till familjerätten i bifogat svarskuvert.

I samband med fastställandet av faderskapet/föräldraskapet har ni möjlighet att anmäla gemensam vårdnad för ert barn.

Assisterad befruktning

Har du blivit gravid genom assisterad befruktning i Sverige eller utomlands ska du bifoga dokument som styrker den assisterade befruktningen.

Senast uppdaterad:

Föräldrar som inte är bor tillsammans behöver kontakta familjerätten på 076-115 01 27 för att boka tid för fastställande av föräldraskap.

Senast uppdaterad: