Öppna mobilmenyn

Borglig begravning

Du kan få hjälp med borgerlig begravning i Botkyrka. Vem som helst  kan begravas borgerligt i Sverige, även den som tillhör någon kyrka eller trossamfund.

Borgerlig begravning är ett alternativ till kyrklig begravning. Det finns inga speciella krav på hur en sådan begravningsakt ska utformas utom att lagen säger att inget ska förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd.

Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige, även den som tillhör någon kyrka eller trossamfund. Begravningsakten kan i princip hållas var som helst men det vanligaste är att den sker i något begravningskapell.

Den som åtar sig att leda en begravning kallas borgerlig begravningsförrättare eller officiant. Det finns inga formella krav på vem som kan vara officiant.

Borgerlig begravningsförrättare

Kontakta en begravningsbyrå, kommunens medborgarcenter på telefonnummer 08-530 610 00 eller besök ett medborgarkontor för att få förslag på borgerliga begravningsförrättare. Arvode till officianten/begravningsförrättaren betalas av Botkyrka kommun om den avlidne var bosatt i kommunen.

Gravsten med ljuslykta och blommor.

Borgerlig begravning är ett alternativ till kyrklig begravning.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: