Öppna mobilmenyn

Dödsboanmälan

Om det saknas tillgångar i ett dödsbo som du har ansvar för kan du ansöka om en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan - när tillgångar saknas

I vissa fall kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan. Så är fallet om den avlidnas tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Det får i dessa fall inte finnas någon fastighet eller tomträtt i dödsboet. Om du som har boets egendom i din vård anser att bouppteckningen kan ersättas med en dödsboanmälan, ska du så snart som möjligt kontakta dödsboutredare i den kommun där den avlidna har bott för att ansöka om en dödsboanmälan. Det är kommunen som prövar om det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan. 

Viktigt att tänka på innan och vid dödsboanmälan

  • Stoppa genast alla autogiron.

  • Betala inga räkningar.

  • Inga pengar får användas förrän dödsboanmälan är klar.

  • Finns det tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas för begravningskostnaderna.

  • Den som företräder dödsboet ska så fort som möjligt kontakta aktuella fordringsägare och meddela dödsfallet.

  • Ett dödsbo kan i vissa fall vara berättigad till ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Ansökan görs hos socialtjänsten i den kommun där den avlidne var bosatt.

Förklaringar

  • Bouppteckning är en skriftlig förteckning som visar vilka som är den avlidnas dödsbodelägare. Den ska också innehålla uppgifter om den avlidnas samtliga tillgångar och skulder på dödsdagen. Var den avlidna gift ska bouppteckningen även innehålla uppgifter om den efterlevande makens samtliga tillgångar och skulder. Mer information finns på Skatteverkets webbplats.

  • Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som kommunen hjälper dig att göra.

  • Dödsbo är den avlidna personens tillgångar och skulder.

  • Dödsbodelägare är den som enligt lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet.

Kontakt

0725-88 53 20
Telefontid: vardagar klockan 11-12

E-post: dodsbo@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan