Öppna mobilmenyn

Notarius publicus

Notarius publicus är en jurist som bland annat kan hjälpa till med olika former av intyg och att bestyrka namnunderskrifter.

En av de vanligaste uppgifterna för notarius publicus är att bestyrka namnunderskrifter på inbjudningar till personer som behöver visum för att besöka Sverige. Verksamheten är inte kostnadsfri utan du betalar en avgift beroende på omfattning.

Uppdraget innebär också att hjälpa allmänheten med olika frågor

I uppdraget ingår att

  • bestyrka översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar
  • närvara som vittne
  • kontrollera lotteridragningar
  • efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus i Botkyrka

Länsstyrelsen är den myndighet som utser notarius publicus. Det finns två notarius publicus i Botkyrka.

Kontakt

Besöksadress
Tumba Torg 112
147 30 Tumba

Advokat Cafer Uzunel

Bokning för besök sker via telefon 070 753 14 58
E-post: uzunel@advokatastrum.se. 
Webbplats: www.advokatastrum.se

 

Jur. kand. Marcus Eriksson

Nås på telefon 070 877 46 64
E-post: marcus@lexseven.se

Postadress:

Advokatbyrån LexSeven
Box 219
151 23 Södertälje

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: