Öppna mobilmenyn

Träffar för föräldrar och andra viktiga vuxna

Vi erbjuder generella föreläsningar och föräldrastödsprogram för alla Botkyrkas medborgare som har barn, det vill säga både föräldrar och närstående. Du behöver inte ha några svårigheter i ditt föräldraskap för att delta.

På föräldraträffarna får du ta del av forskningsbaserade tips och råd om hur du kan stärka relationen mellan dig och ditt barn och undvika onödiga bråk och få vardagen att fungera smidigare.

 • ABC för barn 3-12 år

  ABC - alla barn i centrum. Träffarna handlar bland annat om hur du som förälder kan främja sitt barns utveckling och stärka barnets tro på sin egen förmåga.

 • ABC-tonår 13-19 år

  Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Innehållet i ABC Tonår utgår från kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention.

 • Komet

  Komet är ett föräldrastödsprogram för föräldrar till barn och ungdomar där det är bråk och konflikter hemma. Komet syftar till att förbättra familjerelationer.

 • Intresseanmälan

  Om det inte finns några föräldraträffar att anmäla sig till, eller om grupperna redan är fulltecknade kan du göra en intresseanmälan till kommande grupper.

Pappa som bär sin son på ryggen. Båda skrattar, utomhus, skog, höst.

Vi erbjuder föreläsningar och föräldrastödsprogram för alla Botkyrkas medborgare som har barn.

Träffarna hålls i olika lokaler runt om i kommunen. Om det inte finns några föräldraträffar att anmäla sig till, eller om grupperna redan är fulltecknade kan du göra en intresseanmälan till kommande grupper.

Information om corona

Under coronakrisen bedriver Botkyrka kommun fortsatt vår verksamhet med målet att finnas till för dig som bor här.

Läs mer om vilka anpassningar verksamheter gör för att minska smittspridningen.