Öppna mobilmenyn

ABC - alla barn i centrum

ABC är gruppträffar för föräldrar eller annan viktig vuxen. Träffarna leds av utbildade gruppledare och vi träffas vid fyra tillfällen. ABC är till för alla föräldrar.

Träffarna handlar om hur vi kan stärka relationerna i familjen och förebygga stress och konflikter i vardagssituationer. Du får tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter och ta del av aktuell forskning inom området.

logotyp ABC

Om träffarna

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. ABC (3-12 år) består av fyra träffar, á 2,5 timme som leds av två utbildade gruppledare. Varje grupp har 10-14 deltagare. På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med våra barn.

Om det finns stort intresse för barnpassning under träffarna, försöker vi ordna det, men barnen bör inte vara yngre än fyra år gamla.

Två föräldrar berättar om ABCInnehåll

Träff 1 – Visa kärlek

  • Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med

  • Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen

  • Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
  • Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider

  • Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?

  • Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Barn som är äldre än 12 år

Om grupper på dagtid för äldre barn upp till tolv år önskas så hör av er till funktionsbrevlådan duforalder@botkyrka.se så kan vi försöka anpassa oss. Om senare kvällstider än de vi erbjuder önskas så hör även av er och berätta detta. Blir ni tillräckligt många samlar vi till en grupp.

Du kan också få 5 individuella samtal från vår familje- och föräldratelefon. När det inte råder pandemi sker de på plats på Samtalsmottagningen.

Kontakt

Mejla till duforalder@botkyrka.se eller ring till föräldrastödsamordnarna på 0853061083

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan