Öppna mobilmenyn

Komet

komet logotyp

Komet är ett föräldrastödsprogram för föräldrar till barn och ungdomar där det är bråk och konflikter hemma. Komet syftar till att förbättra familjerelationer. Programmet bygger på att vuxna runt barnet /ungdomen arbetar med sitt beteende för att problemen ska minska.

I Komet så arbetar vi med att förbättra kommunikationen i familjen och använder verktyg så att föräldern ska kunna möta sitt barn på ett bättre sätt. Utvärderingar av Komet har visat mycket goda effekter.

I komet träffas föräldrarna en gång i veckan tillsammans med tvåutbildade gruppledare. Utöver materialet så får föräldrarna tillfälle att diskutera och göra övningar med andra föräldrar. Vi utgår från vanliga vardagssituationer som övas hemma mellan träffarna.

Komet för barn 3-12 år innehåller 11 träffar och Komet 12-18 år är 8 träffar och en uppföljande återträff.

Intresseanmälan

Kontakt

Önskar du mer information eller vet att du vill delta, mejla en fråga eller en intresseanmälan till och uppge:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Ålder på ditt eller dina barn

Mejla till duforalder@botkyrka.se eller ring till föräldrastödsamordnarna på 0853061083

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: