Öppna mobilmenyn

Träffar för föräldrar och barn

Vi erbjuder generella föreläsningar och föräldrastödsprogram för alla Botkyrkas medborgare som har barn, det vill säga både föräldrar och närstående. Du behöver inte ha några svårigheter i ditt föräldraskap.

På föräldraträffarna får du ta del av forskningsbaserade tips och råd om hur du kan stärka relationen mellan dig och ditt barn och undvika onödiga bråk och få vardagen att fungera smidigare.

På grund av corona kommer de flesta träffarna ske digitalt tills vidare.

  • ABC för barn 3-12 år

    ABC - alla barn i centrum. Träffarna handlar bland annat om hur du som förälder kan främja sitt barns utveckling och stärka barnets tro på sin egen förmåga.

  • Temakväll om tonårstiden

    Tonårstiden är en ny fas i livet. Har du barn som snart kommer in i tonåren eller som redan är i tonåren och skulle tycka det vore värdefullt att träffa andra föräldrar och byta erfarenheter kring föräldraskap

  • Övriga föräldragrupper

    Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn? KOMET är ett föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan förälder och barn.

Pappa som bär sin son på ryggen. Båda skrattar, utomhus, skog, höst.

Vi erbjuder föreläsningar och föräldrastödsprogram för alla Botkyrkas medborgare som har barn.

Information om corona

Under coronakrisen bedriver Botkyrka kommun fortsatt vår verksamhet med målet att finnas till för dig som bor här.

Läs mer om vilka anpassningar verksamheter gör för att minska smittspridningen.