Öppna mobilmenyn

Träffar för föräldrar och barn

Vi erbjuder generella föreläsningar och föräldrastödsprogram för alla Botkyrkas medborgare som har barn, det vill säga både föräldrar och närstående. Du behöver inte ha några svårigheter i ditt föräldraskap.

På föräldraträffarna får du ta del av forskningsbaserade tips och råd om hur du kan stärka relationen mellan dig och ditt barn och undvika onödiga bråk och få vardagen att fungera smidigare.

På grund av corona kommer de flesta träffarna ske digitalt tills vidare. Flera träffar är under hösten 2020 helt inställda.

 • ABC för barn 3-12 år

  ABC - alla barn i centrum. Träffarna handlar bland annat om hur du som förälder kan främja sitt barns utveckling och stärka barnets tro på sin egen förmåga.

 • Digitala föräldraträffar

  Under våren erbjuder vi digitala föräldraträffar där du deltar hemifrån från din egen dator.

 • Temakväll om tonårstiden

  Tonårstiden är en ny fas i livet. Har du barn som snart kommer in i tonåren eller som redan är i tonåren och skulle tycka det vore värdefullt att träffa andra föräldrar och byta erfarenheter kring föräldraskap

 • Övriga föräldragrupper

  gruppträffar för föräldrar som vill få en bättre relation till sina barn och fler positiva stunder tillsammans. Träffarna riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3 till 11 år och som upplever mycket bråk, ilskeutbrott och tjat hemma.

Information om corona

Under coronakrisen bedriver Botkyrka kommun fortsatt vår verksamhet med målet att finnas till för dig som bor här.

Läs mer om vilka anpassningar verksamheter gör för att minska smittspridningen.

Pappa som bär sin son på ryggen. Båda skrattar, utomhus, skog, höst.

Vi erbjuder föreläsningar och föräldrastödsprogram för alla Botkyrkas medborgare som har barn.