Öppna mobilmenyn

Övriga föräldragrupper

Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn? KOMET är ett föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan förälder och barn.

KOMET är strukturerade gruppträffar för föräldrar som vill få en bättre relation till sina barn och fler positiva stunder tillsammans. Träffarna riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3 till 11 år och som upplever mycket bråk, ilskeutbrott och tjat hemma.

Positiva resultat

Forskning visar att KOMET ger positiva resultat, och många föräldrar ser en förändring redan efter några träffar.

På träffarna varvar vi diskussioner, konkreta råd och övningar. Träffarna är gratis och vi bjuder på fika. Båda föräldrarna är välkomna att delta. Om endast en förälder deltar är det viktigt att det är samma förälder som närvarar vid alla träffarna.

Intresseanmälan

Nästa grupp kommer hållas på svenska utan tolk. Innan gruppen startar kommer gruppledarna att ta kontakt med dem som anmält intresse för att höra mer om specifika behov. När nästa grupp startar är oklart just nu. Skicka in din intresseanmälan så blir du kontaktad. Plats kan dock inte garanteras.

Mejla din intresseanmälan om att delta i Komet gruppträffar till duforalder@botkyrka.se och uppge:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Ålder på ditt eller dina barn

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: