Öppna mobilmenyn

Temakväll om tonårstiden

Tonårstiden är en ny fas i livet. Har du barn som snart kommer in i tonåren eller som redan är i tonåren och skulle tycka det vore värdefullt att träffa andra föräldrar och byta erfarenheter kring föräldraskap

Under tonårstiden är föräldrarna viktigare än någonsin. Det är en tid då du kan fördjupa och stärka relationen med ditt barn. Samtidigt känner många föräldrar sig vilsna under barnens tonårstid.

Under temakvällen går vi tillsammans igenom vardagssituationer som de flesta föräldrar kan känna igen sig i. Vi tittar på en film, tar del av varandras erfarenheter och vad forskningen har kommit fram till.

Olika teman för olika träffar

  • Tonårstiden, en ny fas för utveckling och anknytning
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Svårigheter och utmaningar
  • Att vara uppmärksam på sig själv

Intresseanmälan

Önskar du mer information eller vet att du vill delta, mejla en fråga eller en intresseanmälan till duforalder@botkyrka.se och uppge:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Ålder på ditt eller dina barn

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: