Öppna mobilmenyn

Vårdnad, boende och umgänge

Familjerättens uppgift är att utifrån barnets bästa ge stöd till er i familjen så att ni kan hitta egna lösningar för vårdnad, boende och umgänge.

Vårt stöd

Vi kan ge stöd till föräldrar som efter en separation har svårt att enas i frågor som rör barnen. Ni kan få rådgivning på telefon eller ansöka om samarbetssamtal.

Förutsättningen för samarbetssamtal är att båda föräldrarna är villiga att delta. Samtalen är frivilliga, omfattas av sekretess och är gratis. Dessa samtal registreras inte i socialregistret. Om det pågår en tvist om vårdnad, boende, umgänge i domstol är det inte lämpligt att samtidigt påbörja samarbetssamtal hos oss.

Det finns också möjlighet att skriva ett avtal om vårdnad, boende eller umgänge

Hbtqi-certifierade

Vi är hbtqi-certifierade. Det betyder att vi som jobbar här har gått en utbildning som handlar om homosexualitet, bisexualitet, trans- och queerfrågor.

Kontakt

Familjerätten
08-530 617 01

Telefontider

Måndag, onsdag och torsdag
klockan 08.30-09.30 och 13–14

Tisdag klockan 13.00-14.00

Fredag klockan 08.30-09.30

Senast uppdaterad:

Samarbetssamtal

Samtalen är kostnadsfria. Förutsättningen är att båda föräldrarna vill delta i samtalen samt att barnet/barnen är folkbokförda i Botkyrka kommun.
Ansök i e-tjänsten

Senast uppdaterad: