Öppna mobilmenyn

Vårdnad, boende och umgänge

Familjerättens uppgift är att utifrån barnets bästa ge stöd till er i familjen så att ni kan hitta egna lösningar för vårdnad, boende och umgänge.

Vårt stöd

Vi kan ge stöd till föräldrar som efter en separation har svårt att enas i frågor som rör barnen. Ni kan få rådgivning på telefon eller boka tid för samarbetssamtal.

Förutsättningen för samarbetssamtal är att båda föräldrarna är villiga att delta. Samtalen är frivilliga, omfattas av sekretess och är gratis. Dessa samtal registreras nte i socialregistret. Om det pågår en tvist om vårdnad, boende, umgänge i domstol är det inte lämpligt att samtidigt påbörja samarbetssamtal hos oss.

Det finns också möjlighet att skriva ett avtal om vårdnad, boende eller umgänge.

Kontakta socialtjänsten

Mottagning för barn
Tel: 08-530 622 55

Mottagning för vuxna
Tel: 08-530 618 00

Besöksadress:
Munkhättevägen 49

Senast uppdaterad: 02 september 2020

Boka tid för samarbetssamtal

Samtalen är kostnadsfria, förutsättningen är att båda föräldrarna vill delta i samtalen samt att barnet/barnen är folkbokförda i Botkyrka kommun.
Boka