Öppna mobilmenyn

Funktionsnedsättning

 • Brukarundersökning socialpsykiatri 2020

  Vi vill bli bättre och behöver därför veta vad du tycker fungerar bra eller mindre bra i kontakten med oss på socialtjänsten.

 • Tolkning till teckenspråk

  Du som behöver tolkning till teckenspråk får det genom Tolkcentralen.

 • Ansök och få stöd enligt LSS

  Du som har en funktionsnedsättning och svårt att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen.

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Om du är rörelsehindrad kan du ansöka om ett parkeringstillstånd.

 • Brukarombudsman – att påverka omsorgen

  Brukarombudsmannens uppgift är att stärka inflytandet för dig som har en utvecklingsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos.

 • Personlig assistans

  Att få personlig assistans innebär att få hjälp med grundläggande saker som till exempel att äta, förflytta sig eller att kommunicera med andra.

 • Daglig verksamhet

  Daglig verksamhet är aktiviteter under arbetsliknande former för dig med utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller en hjärnskada som uppstått i vuxen ålder och har gått ut skolan.

Färdtjänst och ledsagning

Fritidsaktiviteter

Vill du ha information om fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariationer kontakta Iréne Cederborg, handläggare på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Tel: 0734 21 85 70
E-post: irene.cederborg@botkyrka.se

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad.

Mer om bostadsanpassningsbidrag.