Öppna mobilmenyn

Ansökan LSS

Ansök om stöd enligt LSS

För att ansöka om stöd enligt LSS lämnar du din ansökan direkt med e-tjänsten.

Ansök via e-tjänsten


Du kan få vägledning hur du ska fylla i blanketten genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00, eller hos ditt medborgarkontor. De kan också hjälpa dig att få teckenspråkstolk eller tolk på andra språk än svenska.

Du kan också ha en vän eller anhörig som stöd när du ansöker, men du som är 18 eller äldre står alltid själv för din ansökan. Om du inte själv kan ansöka och föra din talan, kan en god man göra det i ditt ställe.

Vi tar emot din ansökan

Din handläggare kontaktar dig fem till sju arbetsdagar efter att din ansökningsblankett kommit in till kommunen. Då bokar ni en tid då ni kan träffas. Om du behöver tolk ordnar din handläggare det.

Utredning

Din handläggare kommer hem till dig. För honom eller henne får du berätta vad du vill och behöver ha för stöd, och handläggaren skriver ner det i en utredning. Du får läsa och lämna synpunkter på det han eller hon har skrivit.

Prövning

Handläggaren undersöker om du har rätt att få stödet du ansöker om enligt lagen. Han eller hon tittar då på vilken funktionsnedsättning du har, hur stora dina behov är, och vilken hjälp du redan har eller kan få på annat sätt än genom LSS. Om det behövs fler uppgifter, till exempel intyg från din läkare, kontaktar din handläggare dig.

Beslut

När utredning och prövning är klara fattar handläggaren ett beslut om du kan få den hjälp du ansökt om. Beslutet skickas hem till dig med posten. I Beslutet kan du läsa om vilken hjälp du får, eller varför du fått nej och hur du gör om du vill överklaga.

Stödet sätter igång

Om du får ja på din ansökan kontaktar den verksamhet som ska ge dig stödet dig, och du får mer informtion. Det är nu verksamheten som du har kontakt med angående ditt stöd.

Uppföljing

Handläggaren följer upp ditt belut inom ett år. Du kan alltid höra av dig om till handläggaren om dina behov förändras under tiden.

Senast uppdaterad:

Ansök via blankett

Fyll i och skicka in blanketten "Begäran om särskilda insatser enligt LSS". Du kan att ladda ner och skriva ut blanketten på papper. Du kan också beställa blanketten genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00.

Begäran om särskilda insatser enligt LSSWord

Exemepel på stöd

  • Personlig assistans
  • Daglig verksamhet 
  • Gruppbostad
  • Korttidsboende för barn och unga