Öppna mobilmenyn

Inflytanderådet

Syftet med inflytanderådet är att öka delaktigheten i kommunens verksamheter på ett övergripande plan. Här får du som medborgare möjlighet att träffa Botkyrkas brukarombudsman och verksamhetschefen för Botkyrkas vård- och omsorgsförvaltning.

Senast uppdaterad: 24 februari 2020