Öppna mobilmenyn

Så funkar Mobila teamet

För att ditt stöd från Mobila teamet ska fungera så bra som möjligt har vi här samlat information om avbokning av pass, hantering av pengar, färd med bil och om gåvor och månadsträffar.

Avbokade eller ändrade tider

Ibland händer det att vi måste förändra eller avboka din planerade tid. Det kan vara på grund av till exempel sjukdom eller vård av barn. När vi i Mobila teamet avbokar ett srödpass försöker vi alltid att planera in besöket till dig på en annan tid.

Kontakta oss om du vill avboka

När du själv väljer att avboka ett besök får du inte den avbokade tiden vid ett annat tillfälle. Om du inte är hemma när vi kommer till dig för ett stödpass, och vi inte lyckas kontakta dig, så väntar vi i 15 minuter. Har du inte kommit då avbokas stödet automatiskt och tiden ersätts inte vid ett annat tillfälle.

Hantera pengar

För din säkerhet är det inte tillåtet för personalen i Mobila teamet att göra kontantuttag åt dig med vare sig betalkort, bankomatkort eller via bank.

Mobila teamets personal får inte heller låna ut pengar till dig eller överföra pengar via Swish eller liknande till dig.

Bilar

Personalen i mobila teamet har kommunbilar för att ta sig runt i Botkyrka kommun, men vi använder också buss och pendeltåg som färdmedel. Kommunens är bara till för att de som arbetar i mobila teamet snabbast möjligt ska kunna ta sig från en adress till en annan. Du som tar emot stöd från Mobila teamet kan inte använda kommunens bilar som färdmedel.

Personalen som arbetar i Mobila teamet kan inte åka med dig i din bil då det är emot Botkyrka kommuns riktlinjer.

Gåvor

Som anställd i Botkyrka kommun är det inte tillåtet att ge eller ta emot gåvor i någon form. Det gäller också i relationen mellan dig och personalen i Mobila teamet.

Träffa andra på månadsträffar

Vi har gemensamma träffar en fredag i månaden då vi gör något kul tillsammans med andra som får boendestöd från Mobila teamet. Vi planerar tillsammans vad vi ska göra, till exempel att gå på bio.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: