Öppna mobilmenyn

Personlig assistans

Att få personlig assistans innebär att få hjälp med grundläggande saker som till exempel att äta, förflytta sig eller att kommunicera med andra. Hjälpen får du av en eller några få personer som du själv är med och väljer ut.

En personlig assistent stödjer dig att leva ett så självständigt liv som möjligt. Hen ska underlätta för dig att göra saker själv, och hjälpa dig i de situationer när det inte är möjligt.

Du kan få personlig assistans om du är

  • under 65 år
  • har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning
  • behöver hjälp att sköta grundläggande behov som att äta, förflytta sig, sköta personlig hygien, och/eller kommunicera med andra.

Du som inte har så stora behov att du kan få personlig assistans, men ändå behöver hjälp i din vardag, kan få stöd liknande personlig assistans genom hemtjänsten.

Du väljer vem som ska utföra assistansen

När du blivit beviljad personlig assistans väljer du vem som ska utföra assistansen.

Du kan välja

  • kommunen
  • privat utförare
  • att själv anställa dina assistenter.

Din handläggare kan ge dig mer information om alternativen.

Ansök om personlig assistans

För att ansöka om personlig assistans fyller du i och skickar in blanketten "Begäran om särskilda insatser enligt LSS".

Du kan använda vår e-tjänst eller ladda ner och skriva ut blanketten.

Du kan också beställa blanketten och få hjälp att ansöka genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00.

Om du behöver hjälp av personlig assistans mer än 20 timmar per vecka ska du först vända dig till Försäkringskassan.


Senast uppdaterad:

Ansök om personlig assistent

Senast uppdaterad: