Öppna mobilmenyn

Sjuksköterskeenheten

Sjukskötersketeamet ger omvårdnad, trygghet och kontinuitet för både dig brukare och dina anhöriga. Vi utför både planerade och akuta insatser.

Sjuksköterskeenheten består av 45 sjuksköterskor och en dietist som arbetar inom äldreomsorg och LSS.

På dagtid arbetar omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på boendena. Sjuksköterskorna ingår i teamet som arbetar närmast dig som brukaren på boendet.

På kvällar, helger och nätter har sjuksköterskorna jour och besöker flera olika äldreboenden. De täcker in större områden och utför både planerade och akuta insatser.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska samverkar med patientansvarig läkare. Läkaren kommer till boendet en gång i veckan. Sjukskötersketeamet kontaktar läkare vid behov dygnet runt.

Senast uppdaterad:

Enhetschef
Tina Anslin

Biträdande enhetschef
Susan Hietamäki

Verksamhetschef
Anders Olsson

Senast uppdaterad: