Öppna mobilmenyn

Pengar och ekonomi

 • Ekonomiskt bistånd

  Du kan söka ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) om du har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt.

 • Konsumentvägledning

  Om du vill klaga på något som du har köpt, och du inte kommer överens med företaget, kan du kontakta kommunens konsumentvägledning.

 • Budget- och skuldrådgivning

  Du kan få gratis hjälp med ekonomisk rådgivning. Vi har tystnadsplikt.

 • Hyresgaranti

  Hyresgaranti innebär att kommunen går in som borgensman för dig som hyresgäst och garanterar att hyran blir betald.

 • Dödsboanmälan

  Om det saknas tillgångar dödsboet kan du ansöka om en dödsboanmälan.

 • God man

  En god man är ett stöd för dig som inte själv klarar av att ta hand om din ekonomi och dina intressen.

 • Så mycket kostar omsorgen

  Kostnad för olika typer av omsorg, till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller boende.

Mer om privatekonomi