Öppna mobilmenyn

Pengar och ekonomi

 • Ekonomiskt bistånd

  Du kan söka ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) om du har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt.

 • Konsumentvägledning

  Om du vill klaga på något som du har köpt, och du inte kommer överens med företaget, kan du kontakta kommunens konsumentvägledning.

 • Budget- och skuldrådgivning

  Du kan få gratis hjälp med ekonomisk rådgivning. Vi har tystnadsplikt.

 • Hyresgaranti

  Hyresgaranti innebär att kommunen går in som borgensman för dig som hyresgäst och garanterar att hyran blir betald.

 • Dödsboanmälan

  Om det saknas tillgångar dödsboet kan du ansöka om en dödsboanmälan.

 • God man

  En god man är ett stöd för dig som inte själv klarar av att ta hand om din ekonomi och dina intressen.

 • Så mycket kostar omsorgen

  Kostnad för olika typer av omsorg, till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller boende.

 • Hyressättningsmodell särskilt boende: frågor och svar

  Inför vård- och omsorgsnämndens möte den 14 juni finns förslag om en hyressättningsmodell för vård- och omsorgsboende och servicehus. Syftet med modellen är att ingen medborgare ska förfördelas utan alla ska bli lika behandlade. Här kan du ta del av frågor och svar om modellen.

Mer om privatekonomi