Öppna mobilmenyn

Budget- och skuldrådgivning

Du är välkommen att kontakta oss för budget- och skuldrådgivning. Det är gratis och vi har tystnadsplikt.

Det här kan du göra själv

  • Skapa en budget genom Konsumentverkets budgetkalkyl och lägga in dina egna uppgifter.

  • Jämför dina kostnader med Konsumentverkets beräknade kostnader. Varje år beräknar Konsumentverket vad som är rimliga kostnader för hushåll av olika storlek.

  • Betala löpande räkningar som hyra, el, telefon, TV-licens och hemförsäkring. Betala alltid hyran och elen först. Försök att betala dina löpande räkningar månadsvis.

  • Kontakta alltid dem du är skyldig pengar om du inte kan betala. Kanske kan ni enas om att dela upp betalningen på några eller flera månader.

  • Om din skuld går vidare till en inkassobyrå innebär det kostnader för avgifter och en dröjsmålsränta för dig. Om skulden hamnar hos Kronofogden kommer du att få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning innebär att du till exempel inte kan teckna abonnemang och inte kan få hyreskontrakt.

  • Utnyttja inte mer av de krediter du redan har. Klipp sönder dina kontokort och skicka tillbaka dem till respektive fordringsägare.

  • Försök att komma överens om en ny avbetalningsplan efter din betalningsförmåga. Ditt betalningsutrymme är den summa pengar som eventuellt blir över när man dragit av nödvändiga utgifter från inkomsterna, till exempel hyra, el, telefon, matkostnader och SL-kort.

Budgetrådgivning

Budgetrådgivning kan hjälpa dig att se var pengarna tar vägen, hur de ska räcka och hur du kan förändra din ekonomi. Med hjälp av en hushållsbudget får du en tydlig bild av vilka inkomster och utgifter du har.

Hjälp vid skulder

Vi kan hjälpa dig att få översikt av dina skulder genom att hämta in aktuella skulduppgifter. Det kan finnas olika lösningar beroende på hur din situation ser ut.
Vi kan:

  • hjälpa till att förhandla med fordringsägare om avbetalningsplaner och sänkt ränta

  • ge dig stöd att upprätta en avbetalningsplan för skulder eller ansöka om ackord. Ackord innebär att man erbjuder att betala en viss procent av skulden och resterande avskrivs

  • ge dig stöd att ansöka om skuldsanering.

Skuldsanering

Om du är svårt skuldsatt och inte kan betala dina skulder på många år kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden enligt skuldsaneringslagen. Vi kan hjälpa dig med ansökan och ge dig råd och stöd före, under och efter processen. Även du som är aktiv, enskild företagare kan ansöka om skuldsanering.

Mer om skuldsanering

Skuldöversikt och automatisk överföring

Om du vill veta vilka dina aktuella skulder är kan du begära att få information om dina skulder från exempelvis inkassobolag eller direkt från fordringsägare.

Om du har automatisk överföring och Kronofogden börjar utmäta från din lön riskerar du att inte klara av att betala dina löpande räkningar. Du kan begära att den automatiska överföringen upphör.

Kontakta budget- och skuldrådgivningen

Gör en anmälan till budget- och skuldrådgivningen via vår e-tjänst.

Telefonnummer: 08-530 610 70

Måndag 9.00-11.00, tisdag och onsdag 13.00-15.00

E-post: skuldradgivning@botkyrka.se

Avvikande öppettider 2021

22/12 13-15
29/12 13-15
5/1 13-15

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan