Öppna mobilmenyn

Jour- och familjehem

Vi söker dig som är intresserad av att ta emot barn i din familj. Ett jour- och familjehem tar emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma.

Innan en familj blir ett jour- eller familjehem, gör vi på socialtjänsten en utredning. Vi har vissa grundläggande krav för att en familj ska få möjlighet att ta emot ett barn.

Som jour- eller familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet en trygg tillvaro, en daglig omsorg och en bra uppväxt. Vi på socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp det behöver. Det innebär att vi har regelbunden kontakt med dig och barnet för att följa upp hur barnet har det, och för att se till att både du och barnet får det stöd ni behöver.

Du, socialtjänsten och barnets föräldrar samarbetar för att barnet ska ha det bra.

Anmäl ditt intresse här

Jourhem

Om något akut inträffar som gör att ett barn behöver någon annanstans att bo, får det komma till ett jourhem. Där bor barnet en kortare tid, tills vi hittar ett familjehem.

Stöd för jour- och familjehem

Socialtjänsten ansvarar för att ni som jour- och familjehem mår bra och får det stöd ni behöver. Vi håller kontinuerlig kontakt med er för att se hur det går för er och barnet.

Grundutbildning

Som familjehemsförälder erbjuds du utbildningen "Ett hem att växa i", som är framtagen av Socialstyrelsen.

Arvode och ersättning för omkostnader

Ett familjehem får en arvodesersättning enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Ersättningen beskattas som lön, är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Den berättigar inte till tjänstepension, a-kassa, semesterlön eller semesterersättning.

Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför, till exempel mat, kläder, fickpengar, hobby med mera.

Personlig handledning och rådgivning

Vi finns här som ett stöd för familijehemmet, barnet och den ursprungliga familjen. Om ni funderar över något är det bara att kontakta oss. Med jämna mellanrum besöker vi er för att se att allt är bra.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan