Öppna mobilmenyn

BRA - Barnens Rätt som Anhörig

BRA står för Barnens Rätt som Anhörig. BRA-samtal är en stöd- och kartläggningsmodell för att uppmärksamma anhöriga barns rättigheter.

Den är utformad för att stödja personal i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. Modellen är tänkt att underlätta upptäckt och identifikation av målgruppen, på så sätt att det är lättare att uppmärksamma barn som är anhöriga om det finns en tydlig struktur för hur det ska göras och vad barnet kan erbjudas. BRA-samtal är samtal med barn från 7 till 18 år som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson som har:

  • missbruksproblem
  • psykisk sjukdom
  • psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada
  • avlidit

Är du intresserad av att delta våren 2021?
Skicka e-post till anhorigstod@botkyrka.se eller ring 072 703 79 90

Senast uppdaterad:

Mer om BRA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
BRA-modellen

Senast uppdaterad: