Öppna mobilmenyn

Aktiviteter för vuxna

Botkyrka kommuns anhörigstöd har i normala fall en serie anhörigträffar där du kan dela erfarenheter med andra i liknande situation. För att begränsa smittspridning är aktiviteterna nu istället digitala.

Håll dig uppdaterad i Botkyrka kommuns kalendarium eller på denna sida gällande status för framtida evenemang. Och kom ihåg att du alltid har möjlighet att kontakta anhörigsamordnaren för stöd och enskilda samtal.

Anhörigstödet ger dig och dem i din närhet information och vägledning utifrån den situation du befinner dig i.