Öppna mobilmenyn

Aktiviteter för vuxna

Botkyrka kommuns anhörigstöd har i normala fall en serie anhörigträffar där du kan dela erfarenheter med andra i liknande situation. För att begränsa smittspridning är aktiviteterna nu istället digitala.

Håll dig uppdaterad i Botkyrka kommuns kalendarium eller på denna sida gällande status för framtida evenemang. 

Hälsa för seniorer

Korpen Huddinge Botkyrka har ett samarbete med Socialstyrelsen för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer.

Skapa och stärka din hälsa genom träning och föreläsningar kring rörelse, mat, sömn och stress. Att delta kan ge dig en möjlighet att hitta nya sociala sammanhang och stärka dig själv.

Vi träffas en gång i veckan för träning och gemenskap. Det kan både ske digitalt och/eller med fysiska möten där vi håller avstånd till varandra. Alla ska få känner sig trygga!

Med jämna mellanrum finns möjligheten att delta i föreläsningar och även i enskilda Motiverande samtal.

Korpen Huddinge Botkyrka

yngre person som håller om en äldre person

Anhörigstödet ger dig och dem i din närhet information och vägledning utifrån den situation du befinner dig i.