Öppna mobilmenyn

Digital navigationskurs för dig som är förälder

Vi riktar oss till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Under vårens föreläsningar kommer du att få vägledning och information om olika former av stöd inom kommun, region och föreningar.

Du är välkommen att delta på samtliga tillfällen eller endast på de tillfällen du tycker är mest relevant för dig. Varje tillfälle inleds med en föreläsning på ca 1,5 timme och följs upp med en halvtimmes frågestund. Föreläsningarna sker online och är kostnadsfria.

24/3 kl. 17:00-19.00 Tema KOMMUNEN

Kommunens anhörigstöd, vad är det? Vilka stödinsatser kan man få?

Anmälan: anmälan Kommunen

31/3 kl. 17:00-19:00 Tema REGIONEN

Läkare/psykolog informerar om sjukdomar/diagnoser.

Anmälan: anmälan Regionen

14/4 kl. 17:00-19:00 Tema EKONOMI

Hur ska man som ung vuxen uppnå en egen försörjning och vad händer när man blir skuldsatt?

Anmälan: anmälan Ekonomi

21/4 kl. 17:00-19:00 Tema SYSSELSÄTTNING

Vad finns det för arbetsmarknadsinsatser? Arbetsförmedlingen, Misa och Alfa informerar om tillgängliga stödinsatser.

Anmälan: anmälan Sysselsättning

28/4 kl. 17:00-19:00 Tema FÖRENINGAR

Paraplyorganisationen NSPH informerar om olika föreningars stödinsatser.

Anmälan: anmälan Föreningar

5/5 kl. 17:00-19:00 Tema BEROENDE

Alkohol, narkotika och spel. Det finns många saker man kan vara beroende av. Hur upptäcker man ett beroende och var vänder man sig?

Anmälan: anmälan Beroende

19/5 kl. 17:00-19:00 Tema VÅLD

Vad är våld? Och var kan man vända sig om man upplever hotfulla eller utmanande situationer i hemmet?

Anmälan: anmälan Våld

26/5 kl. 17:00-19:00 Tema ANHÖRIG

Anhöriga informerar om vad som hjälpt och underlättat för dem i deras situation.

Anmälan: anmälan Anhörig

Kontakt

Vid frågor kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen

Tel: 08 508 06 509

anna.jepsen@stockholm.se

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan