Öppna mobilmenyn

Digital navigationskurs för dig som är förälder

Vi riktar oss till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Under vårens föreläsningar kommer du att få vägledning och information om olika former av stöd inom kommun, region och föreningar.

Du är välkommen att delta på samtliga tillfällen eller endast på de tillfällen du tycker är mest relevant för dig. Varje tillfälle inleds med en föreläsning på ca 1,5 timme och följs upp med en halvtimmes frågestund. Föreläsningarna sker online och är kostnadsfria.

19/5 kl. 17:00-19:00 Tema VÅLD

Vad är våld? Och var kan man vända sig om man upplever hotfulla eller utmanande situationer i hemmet?

Anmälan: anmälan Våld

26/5 kl. 17:00-19:00 Tema ANHÖRIG

Anhöriga informerar om vad som hjälpt och underlättat för dem i deras situation.

Anmälan: anmälan Anhörig

Kontakt

Vid frågor kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen

Tel: 08 508 06 509

anna.jepsen@stockholm.se

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan