Öppna mobilmenyn

Digital navigeringskurs för anhöriga till personer med demens/kognitiv sjukdom

Navigeringskursen som är kostnadsfri innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Navigeringskursen är framtagen av anhörigkonsulenter, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: