Öppna mobilmenyn

Digitala grupper via andra aktörer

Anmäl dig till ett digitalt nyhetsbrev på SNAPH – Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa så får du länkar för anmälan till de olika föreläsningarna.

Samtalsgrupp anhörig psykisk ohälsa

En samtalsgrupp för dig som lever nära någon med psykisk ohälsa av något slag. Du får träffa andra i liknande situation samt bolla dina tankar och funderingar.

Datum: 6 tillfällen med start 8 mars
Tid: 14.00-16.00
Max: 8 personer
Plats: Digitalt
Kontakt: julia.svahn@sundbyberg.se
Anmälan samtalsgrupp psykisk hälsa

Pappor online

En internetbaserad mötesplats för pappor till barn med psykisk ohälsa. Ditt barn kan ha en diagnos, men behöver inte vara utredd.

Datum: 5 tillfällen med start 15 februari
Tid: 18.00-19.30
Plats: Digitalt
Max: 10 personer
Kontakt: anna.jepsen@stockholm.se eller mikael.nylander@danderyd.se
Anmälan Pappor online

Du är också viktigast

En kurs för dig som är mamma eller pappa till ett barn/tonåring med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). I Samarbete med Attention.

Datum: 5 tillfällen med start 9 februari
Tid: 18.00-19.30
Plats: Digitalt
Max: 10 personer
Kontakt: Mikael.nylander@danderyd.se
Anmälan du är också viktigast

När jag inte längre är med

Studiecirkeln är en förberedelse inför framtiden och det egna åldrandet för dig som har vuxna barn med funktionsnedsättning.

Datum: 5 tillfällen med start 9 mars
Tid: 13.00-15.00
Plats: Digitalt
Max: 10 personer
Kontakt: mikael.nylander@danderyd.se eller julia.svahn@sundbyberg.se
Anmälan När jag inte längre är med

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan