Öppna mobilmenyn

Digitala grupper via andra aktörer

Anhörigcirkel för dig som är förälder till ett vuxet hemmaboende barn utanför jobb och studier

Datum: 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december

Tid: kl. 12.00-13.30

Plats: digitalt, plattform Teams

Anmälan: anna.jepsen@stockholm.se

Sista anmälningsdag 5 oktober

Under träffarna blandas teori och diskussion. Vi kommer att ta upp teman som lågaffektivt bemötande och kommunikation, känslor och känsloreglering och mycket mer. Inspirerat av MI (MotivationalInterviewing), Lågaffektivt bemötande och Associationsinlärning.

Målsättningen med kursen är att du ska få verktyg till en bättre kommunaktion med ditt barn och ett bättre mående i den situation du befinner dig i.

Vid frågor kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen på 08 508 06509 eller Julia Svahn, anhörigstrateg, 08 706 6867
E-post julia.svahn@sundbyberg.se

MEWE- barn som anhöriga

Studiecirkel för unga baserat på ett psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa hos unga anhöriga.

Närmare var tionde 15-åring i Sverige ger omfattande hjälp och stöd till någon anhörig. Att ge omsorg till en närstående kan göra att man känner press och stress, vilket kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och avhopp och framtida hälsoproblem. Målet med Me-We är att stärka unga omsorgsgivares övergång till vuxenlivet och bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande samt mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv

Målet med projektet är att stärka unga omsorgsgivares resilience, bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande och att mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv. Projektet kommer att utveckla en struktur av förebyggande insatser som ska testas, anpassas och utvärderas i sex länder i Europa (Italien, Nederländerna, Slovenien, Sverige, Schweiz och Storbritannien). Målgruppen för projektet är unga omsorgsgivare i åldern 14-17 år.

Digital Föreläsning om MeWe: onsdag den 8 september kl 18.00-19.30. för mer information se www.snaph.se

Mer information om MEWE: Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa (Me-We) - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Digital samtalsgrupp för vuxensyskon

Vill du vara med i en digital samtalsgrupp för vuxensyskon och dela tankar och erfarenheter med andra?

Samtalen följer samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon. Gruppen träffas vid åtta tillfällen och startar så snart det är en full grupp. Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för Vuxensyskon med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Samtalet sker via Zoomlänk och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

Nästa samtalsgrupp startar den 8 september, kl. 17.00-19.00 (Fullbokad)

Välkommen att anmäla dig till vår kommande grupp som kommer att träffas på onsdagar mellan klockan 18.00-20.00 följande datum: 3, 10, 17, 24 november, 1, 8 december och 12, 19 januari.

Anmäl dig till maria.blad@anhoriga.se

Senast uppdaterad:

Anmäl dig till ett digitalt nyhetsbrev på SNAPH – Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa så får du länkar för anmälan till de olika föreläsningarna.

Senast uppdaterad: