Öppna mobilmenyn

Digitala grupper via andra aktörer

Anmäl dig till ett digitalt nyhetsbrev på SNAPH – Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa så får du länkar för anmälan till de olika föreläsningarna.

Digital samtalsgrupp för vuxensyskon - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Samtalsgrupp anhörig psykisk ohälsa

En samtalsgrupp för dig som lever nära någon med psykisk ohälsa av något slag. Du får träffa andra i liknande situation samt bolla dina tankar och funderingar.

Datum: 6 tillfällen med start 8 mars
Tid: 14.00-16.00
Max: 8 personer
Plats: Digitalt
Kontakt: julia.svahn@sundbyberg.se
Anmälan samtalsgrupp psykisk hälsa

Pappor online

En internetbaserad mötesplats för pappor till barn med psykisk ohälsa. Ditt barn kan ha en diagnos, men behöver inte vara utredd.

Datum: 5 tillfällen med start 15 februari
Tid: 18.00-19.30
Plats: Digitalt
Max: 10 personer
Kontakt: anna.jepsen@stockholm.se eller mikael.nylander@danderyd.se
Anmälan Pappor online

Du är också viktigast

En kurs för dig som är mamma eller pappa till ett barn/tonåring med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). I Samarbete med Attention.

Datum: 5 tillfällen med start 9 februari
Tid: 18.00-19.30
Plats: Digitalt
Max: 10 personer
Kontakt: Mikael.nylander@danderyd.se
Anmälan du är också viktigast

När jag inte längre är med

Studiecirkeln är en förberedelse inför framtiden och det egna åldrandet för dig som har vuxna barn med funktionsnedsättning.

Datum: 5 tillfällen med start 9 mars
Tid: 13.00-15.00
Plats: Digitalt
Max: 10 personer
Kontakt: mikael.nylander@danderyd.se eller julia.svahn@sundbyberg.se
Anmälan När jag inte längre är med

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan