Öppna mobilmenyn

Träffar för unga anhöriga 18-30 år till personer med kognitiv sjukdom/demens

Har du en förälder eller annan närstående med demenssjukdom? Du som är i 18- till 30-årsåldern, kom och träffa andra i en liknande situation.

Vi sitter ner tillsammans och pratar om det som just känns aktuellt för var och en just idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

På grund av rådande omständigheter begränsar vi antalet deltagare till sex personer så att vi kan hålla distans. Anmäl dig inför varje tillfälle, senast dagen innan.

Var:

Norrtullsgatan 12M
Ljuspunkten, ingång från innnergården
T-bana till Odenplan

När:

kl. 17.30–19.30

8 september
13 oktober
10 november
1 december

Kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe/te och en kaka. Ta gärna med dig något eget om du vill.

Vid frågor och anmälan eller behov av individuellt stöd, kontakta anhörigkonsulenter

Anna B Andersdotter
08-508 18 224
anna.b.andersdotter@stockholm.se

Riikka Norrbacka Landsberg
08-508 09 520
riikka.norrbacka.landsberg@stockholm.se

Välkommen!

Mötesplatsen Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Senast uppdaterad: 17 september 2020