Öppna mobilmenyn

Gruppträffar för anhöriga till personer med kognitiv svikt/demenssjukdom

Är du anhörig till någon som har minnessvårigheter eller en demenssjukdom? Välkommen att träffa anhörigsamordnare och andra personer i samma situation som du, för samtal, råd och stöd.

Botkyrka kommun har beslutat om försiktighetsåtgärder som rör verksamheter inom vård och omsorg, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Corona-viruset. Syftet är att begränsa smittspridning och skydda sårbara medborgare. De träffar som planeras följer riktlinjerna angående antal deltagare och möjlighet att hålla avstånd. Håll dig uppdaterad i Botkyrka kommuns kalendarium eller på denna sida gällande status för framtida evenemang.

Välkommen på gruppträff

Datum: 4 december

Tid: klockan 15-17

Plats: Kommunhuset, Munkhättevägen 45, plan 2, lokal Alytus

Endast föranmälan gäller: ingemar36@live.se alternativt 070-400 09 43

Grupptillfällen kan komma att ställas in med kort varsel utifrån corona-läget.

Är du intresserad av att delta i träffar våren 2021?

Skicka e-post till anhorigstod@botkyrka.se eller ring 08-530 610 69 (Johan Nicander).

Senast uppdaterad:

Digitalt möte vid behov

Om den fysiska aktiviteten behöver ställas in kommer vi att kunna erbjuda ett digitalt alternativ i form av ett videomöte via Microsoft TEAMS. Om du är intresserad av att delta på ett sådant digitalt alternativ behöver du meddela detta senast dagen före aktuellt datum till anhorigstod@botkyrka.se

Inbjudan till digitalt möte skickas sedan ut via e-post och i detta mail finns då en länk som du kan använda för att ansluta till mötet.

Programmet Teams kan du även ladda ned i din mobiltelefon via din APP-butik eller om du använder dator, via google.se, sök då på Microsoft Teams. Det är ett gratis program.

Senast uppdaterad: