Öppna mobilmenyn

Gruppträffar för anhöriga till personer med kognitiv svikt/demenssjukdom

Är du anhörig till någon som har minnessvårigheter eller en demenssjukdom? Botkyrka kommuns anhörigstöd har i normala fall en serie anhörigträffar där du kan dela erfarenheter med andra i liknande situation. På grund av corona-pandemin dessa för tillfället inställda.

Botkyrka kommun har beslutat om försiktighetsåtgärder som rör verksamheter inom vård och omsorg, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Corona-viruset. Syftet är att begränsa smittspridning och skydda sårbara medborgare. Håll dig uppdaterad i Botkyrka kommuns kalendarium eller på denna sida gällande status för framtida evenemang. Stort tack för ditt samarbete!

Är du intresserad av att delta våren 2021?
Skicka e-post till anhorigstod@botkyrka.se eller ring 08-530 610 69 (Johan Nicander).

Senast uppdaterad: 17 september 2020