Öppna mobilmenyn

Mötesplats Ung anhörig

En träffpunkt för dig med en förälder eller annan närstående med demenssjukdom. Det kostar inget att delta.

Du som är i 18- till 30-årsåldern - kom och träffa andra i en liknande situation.

Vi pratar om det som känns aktuellt för var och en idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd.

Digitala eller fysiska träffar

På grund av rådande omständigheter så börjar vi med digitala träffar för att, förhoppningsvis under våren kunna övergå till fysiska träffar. Information skickas ut inför varje träff om i vilken form den blir. När vi ses på plats begränsar vi antalet deltagare till sex personer för att kunna hålla distans.

Adress

Digitalt eller på Norrtullsgatan 12M

Ljuspunkten, ingång från innnergården

T-bana till Odenplan

Tid

17.00-18.30

Datum

30 mars

27 april

18 maj

15 juni

Anmäl dig inför varje tillfälle, senast dagen innan

Vid frågor och anmälan eller behov av individuellt stöd, kontakta oss deltagande anhörigkonsulenter. Välkommen!

Anna B Andersdotter
08 508 18 224
anna.b.andersdotter@stockholm.se

Riikka Norrbacka Landsberg
08 508 09 520
riikka.norrbacka.landsberg@stockholm.se

Mötesplatsen Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan