Öppna mobilmenyn

Träffar för unga anhöriga 18-30 år till personer med kognitiv sjukdom/demens

Har du en förälder eller annan närstående med demenssjukdom? Du som är i 18- till 30-årsåldern, kom och träffa andra i en liknande situation.

Vi sitter ner tillsammans och pratar om det som just känns aktuellt för var och en just idag. Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd. Att delta på träffarna kostar inget.

På grund av rådande omständigheter begränsar vi antalet deltagare till sex personer så att vi kan hålla distans. Anmäl dig inför varje tillfälle, senast dagen innan.

Om den fysiska aktiviteten behöver ställas in kommer vi att kunna erbjuda ett digitalt alternativ i form av ett videomöte via Microsoft TEAMS. Om du är intresserad av att delta på ett sådant digitalt alternativ behöver du meddela detta senast dagen före aktuellt datum till anhorigstod@botkyrka.se.

Inbjudan till digitalt möte skickas sedan ut via e-post och i detta mail finns då en länk som du kan använda för att ansluta till mötet.

Programmet Teams kan du även ladda ned i din mobiltelefon via din APP-butik eller om du använder dator, via google.se, sök då på Microsoft Teams. Programmet är gratis.

Om Mötesplatsen Ung anhörig

Mötesplatsen Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar.

Vid frågor och anmälan eller behov av individuellt stöd, kontakta anhörigkonsulenter

Anna B Andersdotter
08-508 18 224
anna.b.andersdotter@stockholm.se

Riikka Norrbacka Landsberg
08-508 09 520
riikka.norrbacka.landsberg@stockholm.se

Mer information hittar du på Demenscentrums hemsida

Senast uppdaterad:

Adress

Digitalt eller på Norrtullsgatan 12M
Ljuspunkten, ingång från innergården
T-bana till Odenplan

Senast uppdaterad: