Öppna mobilmenyn

Välkommen till vårens kostnadsfria och digitala föreläsningar

Föreläsningarna är kostnadsfria och hålls digitalt via Zoom. Samtliga föreläsningar kommer att hållas på torsdagar mellan kl. 18.00-19.30 och arrangeras av SNAPH. SNAPH är en samordningsfunktion för aktörer inom Stockholmsregionen som erbjuder stöd till anhöriga som lever nära personer med psykisk ohälsa.

Anmäl dig till ett digitalt nyhetsbrev på SNAPH – Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa så får du länkar för anmälan till de olika föreläsningarna.

18 mars Genom kroppen till livet - En interaktiv föreläsning med verktyg för ett nervsystem i balans Louise Hellbom

Vi människor har alla behov av att lugna nervsystemet ibland. Några av oss behöver extra tid och fokus för detta. Louise berättar om sin väg från ett väl fungerande liv till plötslig psykisk kollaps. Hon delar med sig av sin erfarenhet av en stigmatiserande diagnos och visar vägen till inre frihet och balans. Du får möjlighet att prova olika övningar och verktyg för att hantera rädsla och ångest både hos den med bipolär diagnos och den som står bredvid.

1 april Vägen mot suicid - Ett anhörigperspektiv

I Sverige avlider i genomsnitt 30 personer i suicid varje vecka. 2012 förlorade Leif Svanlund sin dotter Cecilia och det blev början till ett arbete kring att sammanställa forskningsinformation kring depression och självmord. Leif berättar hur vår hjärna påverkas av en depression samt de tecken som vi anhöriga ska vara observanta på och som kan förutspå ett självmord. Leif delar med sig av sin erfarenhet och kunskap med förhoppning att kunna stötta både den sjuke och de anhöriga

22 april Efter diagnosen Annika Brar

Allt fler barn, ungdomar och vuxna får diagnosen ADHD eller autism. Efter utredningen upplever många att man kastas ut i ett vård- och stödsystem som är svårt att förstå och överblicka. Vem kan hjälpa till med vad? Annika Brar, habiliteringsläkare i region Stockholm och styrelseledamot i Attention Stockholms län, ger i den här föreläsningen en överblick över det stöd som finns när man fått en diagnos. Du får bl.a. veta mer om vad man gör inom habiliteringen, nyheter och pågående utvecklingsprojekt för att fler personer ska få tillgång till vård och stöd som fungerar.

29 april Brukarinflytande i rättspsykiatrin Emelie Lundin (projektledare NSPH) och Sten Lundin (rådgivare NSPH

Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Många upplever också ett stort självstigma. Visst arbete görs för att involvera patienter och anhöriga i vården, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta har NSPH startat ett nytt Arvsfondsprojekt – i samarbete med rättspsykiatrin i Stockholm, Katrineholm, Örebro, Vadstena, Växjö och Säter.

20 maj Att leva ett gott liv med bipolär sjukdom Marianne Flynner

Marianne Flynner är 66 år är en pensionerad anhörigkonsulent som levt med diagnosen bipolär sjukdom typ 2 i 8 år.

Hon beskriver sin resa från en allvarlig livskris med sorg över förlust av hälsa, till självinsikt och acceptans. Idag lever Marianne gott med sin sjukdom och arbetar för Föreningen Balans Stockholm samt är medlem av SNAPH’s arbetsgrupp.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan