Öppna mobilmenyn

Anhörigdagen och anhörigveckan 2020

Den 6 oktober infaller den nationella anhörigdagen i Sverige. I år lanseras även den Europeiska Anhörigdagen samma datum.

I EU beräknas anhöriga stå för cirka 80% av all långvarig omsorg som ges till personer med kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar eller andra långvariga vårdbehov. I Sverige uppskattas ungefär var femte vuxen regelbundet ge vård, stöd eller hjälp till en närstående. Att ge omsorg är vanligt i alla åldersgrupper men förekommer mest bland personer som är 45–65 år. Omsorgen kan ges till en förälder, partner, barn, syskon eller en annan person i den anhörigas närhet.

För mer information se Anhörigas Riksförbunds hemsida

Nationellt Kompetenscenter Anhöriga (NKA) kommer med anledning av detta att hålla i ett särskilt webbinarium med representanter från forskning, praktik och politik. Mark Levengood kommer att vara moderator. Här kan du även finna annan information och fakta.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet

På nedanstående länk finner du även kostnadsfria webbinarium, digitala föreläsningar och aktiviteter som arrangeras under vecka 40 och 41 tillsammans med Nationellt kompetenscenter Anhöriga (NKA) och andra kommuner i Stockholmsregionen.

NKA:s kalendarium

Senast uppdaterad: 23 september 2020