Öppna mobilmenyn

Anhörigstöd: psykisk ohälsa, missbruk, neuropsykiatriska diagnoser (inte LSS)

Stödet gäller för både barn och vuxna som är anhöriga.

BRA-samtal

BRA är en förkortning för barns rätt som anhöriga. Du kan få svar på dina frågor på telefonnummer 08-530 623 60.

Barnkraft-grupper

För Barnkraft-grupper, kontakta Myra Hemmingsson, telefon: 0708-89 20 06. Barnkraft-grupper är till för föräldrar med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras barn.

Vuxen anhörig till någon med psykisk funktionsnedsättning

Kontakta Mottagning vuxna för vidare praktisk information. Mottagning vuxna nås på telefon: 08-530 618 00.

Anhörig till person med beroende eller missbruk

Du som är vuxen och anhörig kan läsa mer här om beroenderådgivning i Botkyrka. Du som är barn och anhörig kan läsa mer här vart du kan vända dig.

Kontakt

Mottagning vuxna
Telefon: 08-530 618 00

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan