Öppna mobilmenyn

Anhörigstöd: psykisk ohälsa, missbruk, neuropsykiatriska diagnoser (inte LSS)

Stödet gäller för både barn och vuxna som är anhöriga.

Anhörigsamordnare:
Saber Mehdizadeh: telefon: 0724-53 05 38.
E-post: saber.mehdizadeh@botkyrka.se

BRA-samtal:
BRA är en förkortning för barns rätt som anhöriga. Du kan få svar på dina frågor på telefonnummer 08-530 623 60.

Barnkraft-grupper:
För Barnkraft-grupper, kontakta Myra Hemmingsson, telefon: 0708-89 20 06. Barnkraft-grupper är till för föräldrar med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras barn.

Vuxen anhörig till någon med psykisk funktionsnedsättning: 
Kontakta mottagningen på socialpsykiatriska enheten för vidare praktisk information. Ring via kommunens växel, telefon: 08-530 610 00.

Anhörig till person med beroende eller missbruk:
Du som är vuxen och anhörig kan läsa mer här om beroenderådgivning i Botkyrka. Du som är barn och anhörig kan läsa mer här vart du kan vända dig.

Senast uppdaterad: 04 mars 2020

Senast uppdaterad: 04 mars 2020