Öppna mobilmenyn

Våld, övergrepp och brott

Våld och sexuella övergrepp är fel och ett brott. Om du har utsatts för våld, sexuella övergrepp eller något annat brott, kan du få stöd och hjälp. Kontakta elevhälsan, någon vuxen på skolan eller oss i socialtjänsten. Vi finns till för dig.

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stödcentrum för unga brottsutsatta är ett samarbete mellan Södertörnpolisen och socialtjänsten i Botkyrka kommun.

Ring kommunens medborgarcenter, 08-530 610 00, som kan koppla dig vidare till oss, så att vi kan berätta mer om det stöd du kan få.

E-post: stodcentrum@botkyrka.se

Barnahus

Barnahus Huddinge Botkyrka är till för dig upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp av någon du bor med eller någon närstående till familjen. Barnahus kontaktas i samband med att en polisanmälan görs. Syftet med Barnahus är att du inte ska behöva upprepa din berättelse om och om igen för olika myndigheter. Istället samlas polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin på ett och samma ställe för att samverka kring dig, för ditt bästa.

Medling

Medling är ett möte mellan den som utsatts för brott och den som begått brott. Mötet sker tillsammans med en person som kallas medlare. Man möts för att tala om händelsen och det den orsakat. Det är en möjlighet för den som har begått ett brott att göra något bra. Den som har utsatts för brott kan få möjlighet att bearbeta upplevelsen av brottet. Mötet är frivilligt och ersätter inte åtal. Kontakta stödcentrum för unga brottsutsatta, så berättar vi mer.  

Hedersrelaterat våld och förtryck

Exempel på hedersrelaterat våld och förtyck:

  • att du är rädd för att det du gör kan skapa dåliga rykten om dig eller din familj
  • att du inte får klä dig som du vill eller som andra jämnåriga
  • att du är övervakad och känner dig pressad av dina syskon eller släktingar
  • att det finns regler för vem du får bli kär i
  • att du rädd för att bli bestraffad om du inte gör som din familj och släkt vill.

Kontakt

Ring oss på 08-53062255

När du ringer till oss får du berätta om hur du mår och hur du har det, så att vi tillsammans kan komma fram till hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Våld och förtryck kan drabba unga, oavsett kön, religion, sexualitet eller etnicitet.
Du har alltid rätt till hjälp.

Om det är akut ring Polisen på 112.

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan